Soru:

34. Aşağıdakilerden hangisinin 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez? A) Son halife o

34. Aşağıdakilerden hangisinin 3 Mart 1924'te Halifeliğin
kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez?
A) Son halife olan Abdülmecit Efendi'nin Cuma
Selâmlığı'na katılarak padişah gibi davranması
B) Osmanlı Hükûmetinin Lozan Konferansı'na katılmak için
çalışmalar yapması
C) Halifelik makamının cumhuriyet idaresiyle bir arada
olamayacağı düşüncesinin yerleşmesi
ngiltere'nin, halifeliği kullanarak Türkiye üzerinde baskı
kurmaya çalışması
E) Halifenin yeni bütçe talebinin Mustafa Kemal tarafından
tepkiyle karşılanması

34. Aşağıdakilerden hangisinin 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez? A) Son halife olan Abdülmecit Efendi'nin Cuma Selâmlığı'na katılarak padişah gibi davranması B) Osmanlı Hükûmetinin Lozan Konferansı'na katılmak için çalışmalar yapması C) Halifelik makamının cumhuriyet idaresiyle bir arada olamayacağı düşüncesinin yerleşmesi ngiltere'nin, halifeliği kullanarak Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışması E) Halifenin yeni bütçe talebinin Mustafa Kemal tarafından tepkiyle karşılanması