Soru:

34. İtilaf Devletleri Lozan Konfransı'na hem Istanbul hem de Ankara Hükûmetlerini birlikte davet etmişlerdir. İtilaf Devletlerin

34. İtilaf Devletleri Lozan Konfransı'na hem Istanbul hem de
Ankara Hükûmetlerini birlikte davet etmişlerdir.
İtilaf Devletlerinin bu tutumu, TBMM'nin
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesinde
etkili
olmuştur?
A) Saltanat makamının kaldırılması
B) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
C) Meclis hükümeti sisteminin kabul edilmesi
D) Osmanlı hanedanın yurt dışına sürgün edilmesi
E) Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi

34. İtilaf Devletleri Lozan Konfransı'na hem Istanbul hem de Ankara Hükûmetlerini birlikte davet etmişlerdir. İtilaf Devletlerinin bu tutumu, TBMM'nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesinde etkili olmuştur? A) Saltanat makamının kaldırılması B) Ankara'nın başkent ilan edilmesi C) Meclis hükümeti sisteminin kabul edilmesi D) Osmanlı hanedanın yurt dışına sürgün edilmesi E) Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi