Soru:

34. Sibel, "Son Osmanlı Mebusan Meclisi" konulu sunumuna "Osmanlı Devleti'nin 6. genel seçimlerinden sonra 12 Ocak 1920 tarihind

34. Sibel, "Son Osmanlı Mebusan Meclisi" konulu sunumuna
"Osmanlı Devleti'nin 6. genel seçimlerinden sonra 12 Ocak
1920 tarihinde İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan
Meclisi, 18 Mart 1920'ye kadar çalışmalarını sürdürmüştür."
ifadeleriyle başlamıştır.
Bu sunumda Sibel'in aşağıdakilerden hangisini söyleme-
si beklenmez?
A) Misakımilli'nin kabul edildiğini
B) Felah-ı Vatan Grubu'nun oluşturulduğunu
C) İstanbul'un fiili işgalinin ardından resmî işgalinin de ger-
çekleştiğini
D) Meclisin açılış konuşmasını Mustafa Kemal'in yaptığını
E) Mustafa Kemal'in Erzurum'dan milletvekili seçildiğini
36. Geliş
ekon
tiği s
base
geli
me
ise
B
le

34. Sibel, "Son Osmanlı Mebusan Meclisi" konulu sunumuna "Osmanlı Devleti'nin 6. genel seçimlerinden sonra 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi, 18 Mart 1920'ye kadar çalışmalarını sürdürmüştür." ifadeleriyle başlamıştır. Bu sunumda Sibel'in aşağıdakilerden hangisini söyleme- si beklenmez? A) Misakımilli'nin kabul edildiğini B) Felah-ı Vatan Grubu'nun oluşturulduğunu C) İstanbul'un fiili işgalinin ardından resmî işgalinin de ger- çekleştiğini D) Meclisin açılış konuşmasını Mustafa Kemal'in yaptığını E) Mustafa Kemal'in Erzurum'dan milletvekili seçildiğini 36. Geliş ekon tiği s base geli me ise B le