Soru:

360 grup yemek saatini gösteren di Pal ekran dakika kam, 2 grup yemek saatini gösteren Buna göre 1. gruburkranında gözükmeyen da

360
grup yemek saatini gösteren di
Pal ekran dakika kam, 2 grup yemek saatini gösteren
Buna göre 1. gruburkranında gözükmeyen dakika
kiaminin rakamları toptami kaçtır?
A) 4
C) 8
D) 81 000
21. Bir tekstil atölyesi tüm dünyaya yayılan bir salgın nedeniy-
le

360 grup yemek saatini gösteren di Pal ekran dakika kam, 2 grup yemek saatini gösteren Buna göre 1. gruburkranında gözükmeyen dakika kiaminin rakamları toptami kaçtır? A) 4 C) 8 D) 81 000 21. Bir tekstil atölyesi tüm dünyaya yayılan bir salgın nedeniy- le üretimini bez maskeye çevirerek yurt içi ve yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışmaktadır. Bu atölye ilk etap- ta ürettiği maskelerin % 25'ini ihraç etmekte fakat yurt di- şından gelen yoğun talep doğrultusunda üretimini 15 000 arttırıp bu maskelerin tamamını yurt dışına gönderdiğinde ihraç ettiği maskelerin oranı ürettiği tüm maskeler içerisin- de % 40'a çıkmaktadır. Buna göre, bu tekstil atölyesinde son durumda üreti- len toplam bez maske sayısı kaçtır? A) 60 000 B) 72 000 25x+15000 =x+86+10 16 13222 E) 10 263776 E) 90 000 150000 60000 30x - 32 250x + -400x4 (y+ 3) + (y + 2). 2007 = 150x 15% + 300 115 Diğer sayfaya geçin C) 75 000 (100x+15 000 124

Soru Çözümünü Göster