Soru:

39 3-B BİLİMLER TESTI Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini için Felsefe (21-25) alanlarına ait

39
3-B
BİLİMLER TESTI
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
ismina işaretleyiniz.
JO
Hun Imparatorluğu, kurulduğu coğrafi bölgenin yapısına
paralel olarak at yetiştiriciliğine ve hayvancılığa dayalı
bir ekonomiye sahipti. Bu ekonomik yapı, devletin askeri
başarısını da beraberinde getirmişti. Tarıma elverişli
olmayan uçsuz bucaksız bozkırda at yetiştiren Hunlar,
Mete Han zamanında hem askerî, hem sosyal hem de
ekonomik bakımdan oldukça merkeziyetçi bir devlet sistemi
kurmuşlardı.
Verilen bu bilgiler Hun Imparatorluğu'nda yaşanan
aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Konar göçer yaşam tarzının benimsenmesi
B) Devletin dış tehditlere açık olması
5) Sulama kanalları inşa edilmesi
P) Ordu-millet anlayışının güçlenmesi
E) Toplumsal dayanışma bilincinin artması

39 3-B BİLİMLER TESTI Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. ismina işaretleyiniz. JO Hun Imparatorluğu, kurulduğu coğrafi bölgenin yapısına paralel olarak at yetiştiriciliğine ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahipti. Bu ekonomik yapı, devletin askeri başarısını da beraberinde getirmişti. Tarıma elverişli olmayan uçsuz bucaksız bozkırda at yetiştiren Hunlar, Mete Han zamanında hem askerî, hem sosyal hem de ekonomik bakımdan oldukça merkeziyetçi bir devlet sistemi kurmuşlardı. Verilen bu bilgiler Hun Imparatorluğu'nda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilemez? A) Konar göçer yaşam tarzının benimsenmesi B) Devletin dış tehditlere açık olması 5) Sulama kanalları inşa edilmesi P) Ordu-millet anlayışının güçlenmesi E) Toplumsal dayanışma bilincinin artması