Soru:

4. 1 1 1 i 1 Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Osmanlı Dev- leti sulh ya da fetih yoluyla ele geçirdiği yerlerdeki halkın ina

4.
1
1
1
i
1
Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Osmanlı Dev-
leti sulh ya da fetih yoluyla ele geçirdiği yerlerdeki
halkın inançlarına karışmamaktaydı.
Cami ve kilisenin bir arada olmasını sağlayan
Osmanlı kültüründe görülen durum devletin sos-
yal hayatta hangi politika doğrultusunda hareket
ettiğini göstermektedir?
p
A) litizam B) Iskan
D) Ekber-i Erşed
12
c) Istimâlet
E) Fetih

4. 1 1 1 i 1 Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Osmanlı Dev- leti sulh ya da fetih yoluyla ele geçirdiği yerlerdeki halkın inançlarına karışmamaktaydı. Cami ve kilisenin bir arada olmasını sağlayan Osmanlı kültüründe görülen durum devletin sos- yal hayatta hangi politika doğrultusunda hareket ettiğini göstermektedir? p A) litizam B) Iskan D) Ekber-i Erşed 12 c) Istimâlet E) Fetih