Soru:

4 1 Celsus Kütüphanesi Mescid-i Aksa 5 2 Ağlama Duvari Korint Kalıntıları 3 6 NİTELİK Yayıncılık Knosos Sarayı şa. Asklepidon Sa

4
1
Celsus Kütüphanesi
Mescid-i Aksa
5
2
Ağlama Duvari
Korint Kalıntıları
3
6
NİTELİK Yayıncılık
Knosos Sarayı
şa.
Asklepidon Sağlık
Merkezi
Yukarıdaki eserler bulundukları yer ve ait olduk-
ları uygarlıkla eşleştirildiğinde hangisi dışarda
kalır?
A) Kudüs
B) Bergama
C) Yunan
D) Girit
E) Hitit

4 1 Celsus Kütüphanesi Mescid-i Aksa 5 2 Ağlama Duvari Korint Kalıntıları 3 6 NİTELİK Yayıncılık Knosos Sarayı şa. Asklepidon Sağlık Merkezi Yukarıdaki eserler bulundukları yer ve ait olduk- ları uygarlıkla eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır? A) Kudüs B) Bergama C) Yunan D) Girit E) Hitit