Soru:

4. 1. Rönesans Avrupa'da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan "Yeniden doğuş" hareke

4.
1. Rönesans Avrupa'da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat
alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan "Yeniden
doğuş" hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin se-
beplerinden biri değildir?
A) Matbaanin geliştirilmesi
B) Sanat faaliyetlerini destekleyen "Mesen" sınıfının varlığı
C) Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
D) Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması
E) Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
non

4. 1. Rönesans Avrupa'da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan "Yeniden doğuş" hareketidir. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin se- beplerinden biri değildir? A) Matbaanin geliştirilmesi B) Sanat faaliyetlerini destekleyen "Mesen" sınıfının varlığı C) Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi D) Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması E) Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi non