Soru:

4. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Boğaz- lar Osmanlı egemenliğinde kalacak, barış zamanı sa- vaş gemilerine kapalı ola

4.
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Boğaz-
lar Osmanlı egemenliğinde kalacak, barış zamanı sa-
vaş gemilerine kapalı olacaktır. Bu durumu Avrupa
devletleri garanti etmiştir.
Bu bilgiden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı-
lamaz?
A) Rusya'nın önü kesilmek istenmiştir.
B) Boğazların önemi artmıştır.
Boğazlar Komisyonu kurulmuştur.
D) ingiltere ve Fransa'nın çıkarları korunmuştur.
E) Osmanlı egemenlik hakları zedelenmiştir.
Sosyal pa

4. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Boğaz- lar Osmanlı egemenliğinde kalacak, barış zamanı sa- vaş gemilerine kapalı olacaktır. Bu durumu Avrupa devletleri garanti etmiştir. Bu bilgiden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- lamaz? A) Rusya'nın önü kesilmek istenmiştir. B) Boğazların önemi artmıştır. Boğazlar Komisyonu kurulmuştur. D) ingiltere ve Fransa'nın çıkarları korunmuştur. E) Osmanlı egemenlik hakları zedelenmiştir. Sosyal pa