Soru:

4. 1895 yılında dönemin padişahı ---- tarafından çocuk, yaşlı, engelli ve kimsesizleri korumak amacıyla kuruldu. Din, dil, ırk,

4.
1895 yılında dönemin padişahı ---- tarafından çocuk,
yaşlı, engelli ve kimsesizleri korumak amacıyla kuruldu. Din,
dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise
ve havrasıyla dünyada
eşi benzeri olmayan bir hayır kuru
mudur. Tüm ihtiyaçları ve işletim giderleri bayır severler tara-
fından karşılanan bu kurumda bugüne kadar 30.000'i çocuk
olmak üzere toplam 72.000 kişiye şefkat yuvasr olmuştur."
Boş bırakılan yerleri doldurmak suretiyle sunulan
bu parçadan;
1. Sultan II. Abdülhamit'in sosyal devlet anlayışını
hayata geçirmeye çalıştığı,
II. Dârülaceze kurumunun yoksul insanların yaşam
sigortası niteliği taşıdığı,
III. Devlet yönetiminin kâr amaçlı işletmelerin açıl-
masına karşı olduğu
gtkarımlarından hangilerine varılabilir?
Awalnız!
B) Yalnız
C) Yalnız III
DI
DI ve II
E) 11 yol
E) I, II ve III

4. 1895 yılında dönemin padişahı ---- tarafından çocuk, yaşlı, engelli ve kimsesizleri korumak amacıyla kuruldu. Din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kuru mudur. Tüm ihtiyaçları ve işletim giderleri bayır severler tara- fından karşılanan bu kurumda bugüne kadar 30.000'i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye şefkat yuvasr olmuştur." Boş bırakılan yerleri doldurmak suretiyle sunulan bu parçadan; 1. Sultan II. Abdülhamit'in sosyal devlet anlayışını hayata geçirmeye çalıştığı, II. Dârülaceze kurumunun yoksul insanların yaşam sigortası niteliği taşıdığı, III. Devlet yönetiminin kâr amaçlı işletmelerin açıl- masına karşı olduğu gtkarımlarından hangilerine varılabilir? Awalnız! B) Yalnız C) Yalnız III DI DI ve II E) 11 yol E) I, II ve III