Soru:

4. 2. Türk kültüründe at önemli bir yer tutar. Konar-göçer ka- vim olan Türkler için bir ulaşım aracı olmanın ötesindedir. Aşağı

4.
2. Türk kültüründe at önemli bir yer tutar. Konar-göçer ka-
vim olan Türkler için bir ulaşım aracı olmanın ötesindedir.
Aşağıdaki Orta Asya kültür merkezlerinden hangisin-
de atın kullanımı ilk defa görülmüştür?
A) Anav
B) Afanesyevo C) Tagar
D) Karasuk
E) Andronova

4. 2. Türk kültüründe at önemli bir yer tutar. Konar-göçer ka- vim olan Türkler için bir ulaşım aracı olmanın ötesindedir. Aşağıdaki Orta Asya kültür merkezlerinden hangisin- de atın kullanımı ilk defa görülmüştür? A) Anav B) Afanesyevo C) Tagar D) Karasuk E) Andronova