Soru:

4. 2. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Hristiyan ve Museviler, Müslüman Türklerle birlikte şehirlerde yaşarlar, zanaat ve ticaret

4.
2. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Hristiyan ve Museviler,
Müslüman Türklerle birlikte şehirlerde yaşarlar, zanaat
ve ticaretle uğraşırlar, ibadet ve dinî törenlerini kendi
inançlarına göre yerine getirirler, askerlik
yapmadıkları
için devlete cizye vergisi öderlerdi.
Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili bu bilgiye göre aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
d
r
N
S
A) Hoşgörülü bir yönetim izlediği
B) Anadolu'da yeni şehirlerin kurulmasını desteklediği
C) Gayrimüslimlere şeri hukuk çerçevesinde yaklaştığı
D) İnanç farklıklarını bir sorun olarak görmediği
E) Gayrimüslimleri
ekonomik hayatın içinde tuttuğu

4. 2. Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Hristiyan ve Museviler, Müslüman Türklerle birlikte şehirlerde yaşarlar, zanaat ve ticaretle uğraşırlar, ibadet ve dinî törenlerini kendi inançlarına göre yerine getirirler, askerlik yapmadıkları için devlete cizye vergisi öderlerdi. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili bu bilgiye göre aşa- ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? d r N S A) Hoşgörülü bir yönetim izlediği B) Anadolu'da yeni şehirlerin kurulmasını desteklediği C) Gayrimüslimlere şeri hukuk çerçevesinde yaklaştığı D) İnanç farklıklarını bir sorun olarak görmediği E) Gayrimüslimleri ekonomik hayatın içinde tuttuğu