Soru:

4. 2. ( Yunanuların desteklediği Kıbrıs Rumlarının adadaki Türklere saldırıları sonucunda Türkiye Londra Antlaşması'nın kendisin

4.
2.
(
Yunanuların desteklediği Kıbrıs Rumlarının adadaki
Türklere saldırıları sonucunda Türkiye Londra
Antlaşması'nın kendisine verdiği garantörlük hakkını
kullanarak olaylara müdahale edeceğini dünyaya
duyurdu. Bu gelişme üzerine 5 Haziran 1964 tarihinde
ABD başkanı Johnson tarafından Türkiye'ye bir mektup
gönderildi. Johnson Mektubu olarak adlandırılan bu
mektupta ABD başkanı Türkiye başbakanı İsmet İnönü'ye
“Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı
bir müdahalede ABD tarafından verilmiş olan askeri
malzemenin kullanılmasına ABD'nin olur vermeyeceğini
size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim..."
ifadelerini kullandı.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) ABD Londra Antlaşmasının Türkiye'ye tanıdığı
garantörlük hakkına karşı çıkmaktadır.
B) ABD Türkiye’yi diplomatik yolla uyarmaktadır
.
C) Türkiye ABD ilişkileri gerginleşme aşamasına
gelmiştir
.
D) ABD adaya kendi silahları jle yapılacak bir Türk
müdahalesine karşıdır.
E) ABD Türkiye'nin dış politikasını yönlendirmeye
çalışmaktadır.
12 TYT (1. Oturum)

4. 2. ( Yunanuların desteklediği Kıbrıs Rumlarının adadaki Türklere saldırıları sonucunda Türkiye Londra Antlaşması'nın kendisine verdiği garantörlük hakkını kullanarak olaylara müdahale edeceğini dünyaya duyurdu. Bu gelişme üzerine 5 Haziran 1964 tarihinde ABD başkanı Johnson tarafından Türkiye'ye bir mektup gönderildi. Johnson Mektubu olarak adlandırılan bu mektupta ABD başkanı Türkiye başbakanı İsmet İnönü'ye “Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müdahalede ABD tarafından verilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasına ABD'nin olur vermeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim..." ifadelerini kullandı. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) ABD Londra Antlaşmasının Türkiye'ye tanıdığı garantörlük hakkına karşı çıkmaktadır. B) ABD Türkiye’yi diplomatik yolla uyarmaktadır . C) Türkiye ABD ilişkileri gerginleşme aşamasına gelmiştir . D) ABD adaya kendi silahları jle yapılacak bir Türk müdahalesine karşıdır. E) ABD Türkiye'nin dış politikasını yönlendirmeye çalışmaktadır. 12 TYT (1. Oturum)