Soru:

4. Almanya ile Fransa'nın ilişkilerinin düzelmesiyle birçok Avrupa devletinin de katilmryla bir pakt kurulması gündeme geldi. Bu

4. Almanya ile Fransa'nın ilişkilerinin düzelmesiyle birçok
Avrupa devletinin de katilmryla bir pakt kurulması gündeme
geldi. Bunun için bir konferans toplandi ve bu konferansta
devletlerarası sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi
öngörüldü. Sinanın değişmeyeceği ve anlaşmazlıkların
milletler cemiyetinde görüşülmesi kararlaştırıldı.
Yukanda hakkında bilgi verilen gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Montro Bogazlar Sözleşmesi
B) Briand-Kellogg Paktu
C) Balkan Antanti
D) Sadabat Pakti
E) Locarno Antlaşması

4. Almanya ile Fransa'nın ilişkilerinin düzelmesiyle birçok Avrupa devletinin de katilmryla bir pakt kurulması gündeme geldi. Bunun için bir konferans toplandi ve bu konferansta devletlerarası sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi öngörüldü. Sinanın değişmeyeceği ve anlaşmazlıkların milletler cemiyetinde görüşülmesi kararlaştırıldı. Yukanda hakkında bilgi verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Montro Bogazlar Sözleşmesi B) Briand-Kellogg Paktu C) Balkan Antanti D) Sadabat Pakti E) Locarno Antlaşması