Soru:

4 ami 39. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945'te Dörtlu Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat P

4
ami
39. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945'te Dörtlu
Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki
süreçte Demokrat Parti'yi kuran devlet adamların-
dan biri değildir?
Ay Celal Bayar
(B) Hasan Polatkan
c) Fuat Köprülü
D) Refik Koraltan
1.
11.
E)

4 ami 39. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945'te Dörtlu Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti'yi kuran devlet adamların- dan biri değildir? Ay Celal Bayar (B) Hasan Polatkan c) Fuat Köprülü D) Refik Koraltan 1. 11. E) Adnan Menderes du 40. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde "Soykırım Suçu- nun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleş- me"nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir? A) Afrika'da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi B) ABD'nin Vietnam Savaşı'nda izlediği politikaya Ba- tılı müttefiklerin destek vermemesi C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve in- sanlık dışı uygulamaların yaşanması D) Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçi- lerinin Boşnaklara soykırım uygulaması E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etki- siyle Misir-Israil Savaşı'nın yaşanması

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap