Soru:

4. Anadolu'daki ilk büyük siyasi organizasyonu kurmuş olan Hititlerde kral, pankuş denilen asiller meclisince hanedan üyeleri ar

4. Anadolu'daki ilk büyük siyasi organizasyonu kurmuş olan
Hititlerde kral, pankuş denilen asiller meclisince hanedan
üyeleri arasından seçilirdi. Pankuş'un kralı ve kraliçeyi yar-
gilayıp cezaya çarptırma yetkilesi vardı.
Bu bilgilere bakılarak Hititler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Monarsik yönetimin sınırlandırıldığına
B) Siyasi alanda örgütlenildiğine
C) Sosyal sınıf ayriminin
olduğuna
D) Farklı hanedanların yönetime gelmesine imkan tanındı-
ğına
E) Güçlü bir idari yapı kurulduğuna

4. Anadolu'daki ilk büyük siyasi organizasyonu kurmuş olan Hititlerde kral, pankuş denilen asiller meclisince hanedan üyeleri arasından seçilirdi. Pankuş'un kralı ve kraliçeyi yar- gilayıp cezaya çarptırma yetkilesi vardı. Bu bilgilere bakılarak Hititler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Monarsik yönetimin sınırlandırıldığına B) Siyasi alanda örgütlenildiğine C) Sosyal sınıf ayriminin olduğuna D) Farklı hanedanların yönetime gelmesine imkan tanındı- ğına E) Güçlü bir idari yapı kurulduğuna