Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Soruları

TOY
2. Abbasiler orduda olduğu gibi devlet yönetiminde de
Türklerden yararlandılar. Haciplik ve vezirlik gibi yük-
sek devlet görevlerine Türkler arasından seçtikleri kişi-
leri getirdiler. Aynı şekilde Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen,
Kûfe gibi önemli bölgelerin valiliklerine de Türkleri ata-
dılar.
Bu uygulama ile,
1. Ümmetçilik politikası,
II. Mevali politikası,
III. Şuûbiyye Hareketi
durumlarından hangileri ilişkilendirilemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
TOY 2. Abbasiler orduda olduğu gibi devlet yönetiminde de Türklerden yararlandılar. Haciplik ve vezirlik gibi yük- sek devlet görevlerine Türkler arasından seçtikleri kişi- leri getirdiler. Aynı şekilde Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen, Kûfe gibi önemli bölgelerin valiliklerine de Türkleri ata- dılar. Bu uygulama ile, 1. Ümmetçilik politikası, II. Mevali politikası, III. Şuûbiyye Hareketi durumlarından hangileri ilişkilendirilemez? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
A
SYAL BİLİMLER TESTİ
A
BİLGİ SARMAL
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
a farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
sti için ayrılan smına işaretleyiniz.
3.
-lerin ese-
çıkan de-
elişmeleri
açıklığa
aliyetler-
asından
çok olay
maları-
ayı si-
esinde
ar ta-
daki
erde
G
u$ 4.
A
MAGRIP
KARADENİZ
Istanbu
BIZANS
IMP
AKDENİZ
MISIR
AFRIKA
(610-632) (Hz. Muhammed (s.a.v)
(632-661) (Dört Halife Dönemi)
(661-750) (Emeviler Dönemi)
(750-1258) (Abbasiler Dönemi)
.
HICAZ
KIZILC
IRAK
NECIT
YEMEN
IRAN
UMMAN
MAN DENIZI
HINT
OKYANUSU
ADEN KÖRFEZI
Hz. Muhammed, Dört Halife ve Emeviler dönemlerinde
İslamiyet'in yayılışını gösteren bu haritaya göre aşağı-
daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Emeviler Dönemi'nde İslam Devleti'nin sınırlarının Avru-
pa kıtasına ulaştığına
B Islam Devleti'nin sınırlarının en çok Hz. Muhammed Dö-
nemi'nde genişlediğine
C) Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'in Anadolu toprakla-
na yayıldığına
D) Kuzey Afrika topraklarının İslam Devleti'nin hâkimiyeti
altına girdiğine
E) Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde İslam Devleti'nin etkin-
liğinin arttığına
Türk Medeni Kanunu ile;
kadınlara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkının
tanınması,
resmî nikah zorunluluğunun getirilmesi.
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
A SYAL BİLİMLER TESTİ A BİLGİ SARMAL Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi a farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru sti için ayrılan smına işaretleyiniz. 3. -lerin ese- çıkan de- elişmeleri açıklığa aliyetler- asından çok olay maları- ayı si- esinde ar ta- daki erde G u$ 4. A MAGRIP KARADENİZ Istanbu BIZANS IMP AKDENİZ MISIR AFRIKA (610-632) (Hz. Muhammed (s.a.v) (632-661) (Dört Halife Dönemi) (661-750) (Emeviler Dönemi) (750-1258) (Abbasiler Dönemi) . HICAZ KIZILC IRAK NECIT YEMEN IRAN UMMAN MAN DENIZI HINT OKYANUSU ADEN KÖRFEZI Hz. Muhammed, Dört Halife ve Emeviler dönemlerinde İslamiyet'in yayılışını gösteren bu haritaya göre aşağı- daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Emeviler Dönemi'nde İslam Devleti'nin sınırlarının Avru- pa kıtasına ulaştığına B Islam Devleti'nin sınırlarının en çok Hz. Muhammed Dö- nemi'nde genişlediğine C) Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'in Anadolu toprakla- na yayıldığına D) Kuzey Afrika topraklarının İslam Devleti'nin hâkimiyeti altına girdiğine E) Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde İslam Devleti'nin etkin- liğinin arttığına Türk Medeni Kanunu ile; kadınlara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkının tanınması, resmî nikah zorunluluğunun getirilmesi.
Hangisi isda
Soru No. 18
A) Medrese
görülen sivil
C) Kervansaray
x0g4akau 51
2sifkx0g4a55
ng4akau557
B) Kümbet
2sif kau55151
D) Darüşşifa
CON
eserlerden biri değildir?
ifkx0g4akau55151
Og4akau55151
2s
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Hangisi isda Soru No. 18 A) Medrese görülen sivil C) Kervansaray x0g4akau 51 2sifkx0g4a55 ng4akau557 B) Kümbet 2sif kau55151 D) Darüşşifa CON eserlerden biri değildir? ifkx0g4akau55151 Og4akau55151 2s
Lonca Teşkilatı'nda
mesleki statüye
ti30/4. kücükostaki
A) Reaya
ha4
C) Zimmi
ti30
oxh5780
upsrti3014 Prahs
B) Ehl-i hibre
ups
D) Yamak
ha
srt
ustanın yanında çalışmaya başladıkları
prr4oxh5780
prr4oxh5780
srti
prr4oxh5780
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Lonca Teşkilatı'nda mesleki statüye ti30/4. kücükostaki A) Reaya ha4 C) Zimmi ti30 oxh5780 upsrti3014 Prahs B) Ehl-i hibre ups D) Yamak ha srt ustanın yanında çalışmaya başladıkları prr4oxh5780 prr4oxh5780 srti prr4oxh5780
2
"Lazkiye'de bir Cenevizli'nin gemisi ile Anadolu'ya doğru
yola çıktık ve on günlük bir yolculuktan sonra Alanya'ya
ulaştık. Alanya deniz kıyısında büyük bir şehirdir ve aha-
lisi Türkmendir."
Yukarıdaki seyahat anıları aşağıdakilerden hangisi-
ne ait olabilir?
A) İbn-i Fadlan
B) İbn-i Batuta
C) İbn-i Bibi
D) Mevlana
E) Yunum Emre
gr
i fark da
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
2 "Lazkiye'de bir Cenevizli'nin gemisi ile Anadolu'ya doğru yola çıktık ve on günlük bir yolculuktan sonra Alanya'ya ulaştık. Alanya deniz kıyısında büyük bir şehirdir ve aha- lisi Türkmendir." Yukarıdaki seyahat anıları aşağıdakilerden hangisi- ne ait olabilir? A) İbn-i Fadlan B) İbn-i Batuta C) İbn-i Bibi D) Mevlana E) Yunum Emre gr i fark da
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
6. Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan
Osmanlı idarecisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadıasker
B) Subaşı
C) Kadı
DY Mustehip E) Şeyhulislam
b.gov.tr/kurslar/
C) ve II.
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) II ve III. E) I, II ve III. 6. Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan Osmanlı idarecisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kadıasker B) Subaşı C) Kadı DY Mustehip E) Şeyhulislam b.gov.tr/kurslar/ C) ve II.
6. DENEME SOSYAL BİLİMLER
Aşağıdaki haritada Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde dev-
letin ulaştığı sınırlar gösterilmiştir.
PODOLYA
KIRIM HANLIGE
Man
Viyana
Harton
Semerkant
HORASAN
TUNUS
ITALYA
ERDEL
EFLAK
BOGDAN
KARADENIz
Retogen
HICAZ
HAZAR DENIZI
KIZILDENIZ
Ntovert
IRAK. an
NECIT
IRAN
startz
YEMEN
UMMAN
MISIR
AFR
Bu haritadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Sınırlar batıda Avusturya'ya kadar genişlemiştir.
B) Kuzey Afrika'nın büyük bölümü ele geçirilmiştir.
C) Akdeniz Türk gölü hâline gelmiştir.
D) Kibris adası fethedilmiştir.
E) Adriyatik Denizi kıyıları ele geçirilmiştir.
HADRAMUT
Gisper
SIND
ADEN KORFEZI
5.
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
6. DENEME SOSYAL BİLİMLER Aşağıdaki haritada Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde dev- letin ulaştığı sınırlar gösterilmiştir. PODOLYA KIRIM HANLIGE Man Viyana Harton Semerkant HORASAN TUNUS ITALYA ERDEL EFLAK BOGDAN KARADENIz Retogen HICAZ HAZAR DENIZI KIZILDENIZ Ntovert IRAK. an NECIT IRAN startz YEMEN UMMAN MISIR AFR Bu haritadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Sınırlar batıda Avusturya'ya kadar genişlemiştir. B) Kuzey Afrika'nın büyük bölümü ele geçirilmiştir. C) Akdeniz Türk gölü hâline gelmiştir. D) Kibris adası fethedilmiştir. E) Adriyatik Denizi kıyıları ele geçirilmiştir. HADRAMUT Gisper SIND ADEN KORFEZI 5.
ri-
Turk Telekom
14:45
X
4. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde
Rumeli'de yoğunlaşan iskan siyaseti
ile aşağıdakilerden hangisini amaçla-
mamıştır?
A) Konar-göçer Türkmenlerin yerleşik
hayata geçmesini sağlamak
B) Aralarında kavgalar yaşayan aşiret-
leri birbirinden ayırmak
C) Fetih hareketlerinin sürekliliğini
sağlamak
D) Gayrimüslim halkın ayaklanma ihti-
malini ortadan kaldırmak
E) Bankesir ve Çanakkale çevresini ele
çirmek
HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE
%23
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
ri- Turk Telekom 14:45 X 4. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde Rumeli'de yoğunlaşan iskan siyaseti ile aşağıdakilerden hangisini amaçla- mamıştır? A) Konar-göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak B) Aralarında kavgalar yaşayan aşiret- leri birbirinden ayırmak C) Fetih hareketlerinin sürekliliğini sağlamak D) Gayrimüslim halkın ayaklanma ihti- malini ortadan kaldırmak E) Bankesir ve Çanakkale çevresini ele çirmek HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE %23
Klasik Dönem Osmanlı yargı sistemi ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Kadıların beylerbeyi tarafından atandığı
Hükümlerin, tanıklıklara ve belgelere dayandırıldığı
CYargılama sürecine ilişkin kayıtların tutulduğu
Divanihümayunun, üst mahkeme işlevi gördüğü
E Gayrimüslimlerin kadı mahkemelerine başvurabildiği
(2018-KPSS)
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
Klasik Dönem Osmanlı yargı sistemi ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Kadıların beylerbeyi tarafından atandığı Hükümlerin, tanıklıklara ve belgelere dayandırıldığı CYargılama sürecine ilişkin kayıtların tutulduğu Divanihümayunun, üst mahkeme işlevi gördüğü E Gayrimüslimlerin kadı mahkemelerine başvurabildiği (2018-KPSS)
6. Lehistan'ın;
I. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tampon
bölge konumunda olması,
II. Osmanlı Devleti'nin Baltık Denizi'ne ulaşabile-
ceği geçiş koridoru olması,
III. Hristiyan bir Avrupa devleti olması
özelliklerinden hangilerinin Osmanlı Devleti için
stratejik önemini artıran nitelikler arasında yer
aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
6. Lehistan'ın; I. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tampon bölge konumunda olması, II. Osmanlı Devleti'nin Baltık Denizi'ne ulaşabile- ceği geçiş koridoru olması, III. Hristiyan bir Avrupa devleti olması özelliklerinden hangilerinin Osmanlı Devleti için stratejik önemini artıran nitelikler arasında yer aldığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3
21221204
U/
Güney Sibirya'daki Karasuk kültür sahası, Orta Asya
kültür tarihi bakımından büyük bir önem taşır. Çok
derin olmayan Karasuk mezarlarının üzeri kapatıldıktan
sonra, etrafına insan figürlü taşlar diziliyordu. Mezarda
yatan kişi, savaşlarda kaç kişi öldürmüşse mezar
çevresine o kadar taş dikilirdi. Kazılardan elde edilen
malzemeler Orta Asya'daki İskit geleneğini
yaşattıklarını gösteriyordu. Karasuk'ta at, deve, koyun
ve sığır beslemeyi bilen halk koyunların yünlerini
dokuyarak giysi yapmayı da biliyordu.
Bu anlatımda bahsedilen "insan figürlü taşlar"
Karasuk yerleşkesinde aşağıdakilerden hangisinin
var olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Göçebe yaşam
Bain yazıcılığı
C) Ahiret inanci
D) Maden işlemeciliği
El Dokumacılık
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
21221204 U/ Güney Sibirya'daki Karasuk kültür sahası, Orta Asya kültür tarihi bakımından büyük bir önem taşır. Çok derin olmayan Karasuk mezarlarının üzeri kapatıldıktan sonra, etrafına insan figürlü taşlar diziliyordu. Mezarda yatan kişi, savaşlarda kaç kişi öldürmüşse mezar çevresine o kadar taş dikilirdi. Kazılardan elde edilen malzemeler Orta Asya'daki İskit geleneğini yaşattıklarını gösteriyordu. Karasuk'ta at, deve, koyun ve sığır beslemeyi bilen halk koyunların yünlerini dokuyarak giysi yapmayı da biliyordu. Bu anlatımda bahsedilen "insan figürlü taşlar" Karasuk yerleşkesinde aşağıdakilerden hangisinin var olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır? A) Göçebe yaşam Bain yazıcılığı C) Ahiret inanci D) Maden işlemeciliği El Dokumacılık
33. İslam'ın ilk dönemlerinde hayvan ve insan resimlerinin
yapılmasından kaçınılması ile, inshofane ne
bitkisel ve geometrik motiflerin kullanılması,
NI mimari sanatının gelişememesi,
putperestlik anlayışının canlanmasından çekinilmesi
gelişmelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve II
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
33. İslam'ın ilk dönemlerinde hayvan ve insan resimlerinin yapılmasından kaçınılması ile, inshofane ne bitkisel ve geometrik motiflerin kullanılması, NI mimari sanatının gelişememesi, putperestlik anlayışının canlanmasından çekinilmesi gelişmelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve II
T
20. L. Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
II. Türkçenin dünya dilleri arasında yer almasım
sağlamak
III. Türkçeyi bilim dill yapmak
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk Dil Kuru-
mu'nun açılmasıın hedefleri arasında gösteri-
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız !!!
E) I, II ve Ill
idda
>
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
T 20. L. Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak II. Türkçenin dünya dilleri arasında yer almasım sağlamak III. Türkçeyi bilim dill yapmak Yukarıda verilenlerden hangileri Türk Dil Kuru- mu'nun açılmasıın hedefleri arasında gösteri- A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız !!! E) I, II ve Ill idda >
oluşmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş devrindeki taht
kavgalarına örnek gösterilebilir?
A) I. Kosova Savaşı
B) Fetret Devri
C) Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi
D) Şeyh Bedrettin Olayı E) Karesi, Beyliği'nin alınması
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
oluşmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş devrindeki taht kavgalarına örnek gösterilebilir? A) I. Kosova Savaşı B) Fetret Devri C) Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi D) Şeyh Bedrettin Olayı E) Karesi, Beyliği'nin alınması
6. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında Hudeybiye
Antlaşması'nın yapılması;
1. İki taraf arasında diplomatik ilişkilerin başladığının
II. Mekkelilerin İslamiyet'i kabul ettiklerinin
III. Müslümanların Mekke'yi ziyaret ettiklerinin
gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Ill
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
6. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında Hudeybiye Antlaşması'nın yapılması; 1. İki taraf arasında diplomatik ilişkilerin başladığının II. Mekkelilerin İslamiyet'i kabul ettiklerinin III. Müslümanların Mekke'yi ziyaret ettiklerinin gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Ill E) II ve III C) I ve II
AA
25.
1 Kurtuba
2 Kahire
3 Bağdat
FRANK
KRALLIGI
ENDÜLÜS
Kurtuba
Girnata
BIZANS
IMPARATORLUĞU
Harezm
3
Bağdat Cundişapur
2 Kahire
MISIR
.Medine
Mekke
550 km
Islam medeniyetinin en geniş sınırları
İslam tarihi ile ilgili yukarıda verilen haritada numaralandırılmış yerlerin aşağıdakilerden hangisini ifade ettiği söylene-
bilir?
A) Türk-İslam Medeniyeti'nin önemli şehirleri
B) islam hilafet merkezleri
C) Tevaif-i mülüklerin kurulduğu yerler
D) Haçlı kontluklarının hüküm sürdüğü alanlar
E) Memlük Devleti'nin hâkimiyet alanları
ARI
Urfa
Antakya. Harran
Şam
Kudüs
Taşkent
Buhara Semerkant
Nisabur
Belh
HORASAN
Tarih
VIII. ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti
AA 25. 1 Kurtuba 2 Kahire 3 Bağdat FRANK KRALLIGI ENDÜLÜS Kurtuba Girnata BIZANS IMPARATORLUĞU Harezm 3 Bağdat Cundişapur 2 Kahire MISIR .Medine Mekke 550 km Islam medeniyetinin en geniş sınırları İslam tarihi ile ilgili yukarıda verilen haritada numaralandırılmış yerlerin aşağıdakilerden hangisini ifade ettiği söylene- bilir? A) Türk-İslam Medeniyeti'nin önemli şehirleri B) islam hilafet merkezleri C) Tevaif-i mülüklerin kurulduğu yerler D) Haçlı kontluklarının hüküm sürdüğü alanlar E) Memlük Devleti'nin hâkimiyet alanları ARI Urfa Antakya. Harran Şam Kudüs Taşkent Buhara Semerkant Nisabur Belh HORASAN