Soru:

4. Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın başkent ilan edilmesinin nedenleri arasında gösterile- mez? A) Lozan'daki Boğazlarla ilgil

4. Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın başkent
ilan edilmesinin nedenleri arasında gösterile-
mez?
A) Lozan'daki Boğazlarla ilgili bazı maddele-
rin endişe yaratması
B) Yeni devletin yeni başkenti olmalı anlayı-
şının benimsenmesi
C) Anadolu'da işgal edilmemiş bir yer olması
D) Dış politikada devletlere Ankara Hükü-
meti'ni muhatap almaları mesajı veril-
mesi
E) Eski düzen yanlılarına karşı yeni bir anla-
yışın başladığının mesajı verilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın başkent ilan edilmesinin nedenleri arasında gösterile- mez? A) Lozan'daki Boğazlarla ilgili bazı maddele- rin endişe yaratması B) Yeni devletin yeni başkenti olmalı anlayı- şının benimsenmesi C) Anadolu'da işgal edilmemiş bir yer olması D) Dış politikada devletlere Ankara Hükü- meti'ni muhatap almaları mesajı veril- mesi E) Eski düzen yanlılarına karşı yeni bir anla- yışın başladığının mesajı verilmesi