Soru:

4. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döne- minde meydana gelen gelişmeler arasında yer almaz? A) Türkiye'nin NATO'ya üye ol

4.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döne-
minde meydana gelen gelişmeler arasında yer
almaz?
A) Türkiye'nin NATO'ya üye olması
B) Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun çıkarılması
C) Kıbrıs sorununun başlaması
D) 6-7 Eylül olaylarının yaşanması
E) Millet mekteplerinin kapatılması

4. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döne- minde meydana gelen gelişmeler arasında yer almaz? A) Türkiye'nin NATO'ya üye olması B) Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun çıkarılması C) Kıbrıs sorununun başlaması D) 6-7 Eylül olaylarının yaşanması E) Millet mekteplerinin kapatılması