Soru:

4. Bolşevik Ihtilali nedeniyle Rusya'nın savaştan çekilmesi tie Devletlerini zor durumda bırakırken ABD'nin savaşa girmesi 88. v

4. Bolşevik Ihtilali nedeniyle Rusya'nın savaştan çekilmesi tie
Devletlerini zor durumda bırakırken ABD'nin savaşa girmesi 88.
vaşın seyrini değiştirmiştir. 1917'ye kadar İtilaf Devletlerine s.
lah ve cephane satan ancak doğrudan savaşa girmeyen ABD
Alman denizaltılarının sivil ticaret gemilerine saldırması üzerine
savaşa dahil olmuştur.
www.netlerikatla.com
Bu durumun I. Dünya Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisi
ne neden olduğu söylenebilir?
nmıştır.
vaşlar-
mhane
e oluş-
Fayda,
a ilgili
AY ABD'nin Osmanlı Devleti'ni teslim olmaya zorlamasına
By Rusya'da rejim değişikliği yaşanmasına
ittifak Devletlerinin birer birer savaştan çekilmesine
DJ ABD'nin sömürgeci faaliyetleri desteklemesine
E) Savaşın süresinin daha da uzamasına
ola-

4. Bolşevik Ihtilali nedeniyle Rusya'nın savaştan çekilmesi tie Devletlerini zor durumda bırakırken ABD'nin savaşa girmesi 88. vaşın seyrini değiştirmiştir. 1917'ye kadar İtilaf Devletlerine s. lah ve cephane satan ancak doğrudan savaşa girmeyen ABD Alman denizaltılarının sivil ticaret gemilerine saldırması üzerine savaşa dahil olmuştur. www.netlerikatla.com Bu durumun I. Dünya Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisi ne neden olduğu söylenebilir? nmıştır. vaşlar- mhane e oluş- Fayda, a ilgili AY ABD'nin Osmanlı Devleti'ni teslim olmaya zorlamasına By Rusya'da rejim değişikliği yaşanmasına ittifak Devletlerinin birer birer savaştan çekilmesine DJ ABD'nin sömürgeci faaliyetleri desteklemesine E) Savaşın süresinin daha da uzamasına ola-