Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler Soruları

emişti
min 24
annda
yasin
s'taki
pa, Il
alk bu
doğu
de o
Haç-
Yeni
den
cep
4. 1. Dünya Savaşı devam ederken Antlaşma Devletleri ara-
lanında yaptıklan gizli antlaşmalarda Batı Anadolu ve Ege
Bölgesi'ni italyanlara, Istanbul, Boğazlar ve Doğu Ana-
dolu'yu Rusya'ya bırakmışlardır. I. Dünya Savaşı sonuna
doğru Wilson ilkeleri yayınlanarak bu antlaşmalarda de-
ğişikliklere gitmişlerdir.
Bu değişikliklere Paris Konferansı'nda alınan;
L Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak
II. Boğaziar, uluslararası bir komisyon tarafından yö-
netilecek
Ill. Batı Anadolu ve İzmir Yunanistan'a verilecek
kararlarından hangileri örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
emişti min 24 annda yasin s'taki pa, Il alk bu doğu de o Haç- Yeni den cep 4. 1. Dünya Savaşı devam ederken Antlaşma Devletleri ara- lanında yaptıklan gizli antlaşmalarda Batı Anadolu ve Ege Bölgesi'ni italyanlara, Istanbul, Boğazlar ve Doğu Ana- dolu'yu Rusya'ya bırakmışlardır. I. Dünya Savaşı sonuna doğru Wilson ilkeleri yayınlanarak bu antlaşmalarda de- ğişikliklere gitmişlerdir. Bu değişikliklere Paris Konferansı'nda alınan; L Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak II. Boğaziar, uluslararası bir komisyon tarafından yö- netilecek Ill. Batı Anadolu ve İzmir Yunanistan'a verilecek kararlarından hangileri örnek gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il C) Yalnız III E) I, II ve III
5.
Wilson İlkelerinde "Galip devletler mağlup devletlerden top-
rak ve savaş tazminatı almayacak" maddesi yer almıştır.
Buna göre Wilson İlkeleri;
1. yeni sömürgelerin oluşmasını engelleme,
II. Orta Doğu'daki dengeleri koruma,
III. Osmanlı Devleti'ni parçalama
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. Wilson İlkelerinde "Galip devletler mağlup devletlerden top- rak ve savaş tazminatı almayacak" maddesi yer almıştır. Buna göre Wilson İlkeleri; 1. yeni sömürgelerin oluşmasını engelleme, II. Orta Doğu'daki dengeleri koruma, III. Osmanlı Devleti'ni parçalama amaçlarından hangilerine yöneliktir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,
It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça-
lanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların
yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2010-LYS)
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde, etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması, It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması, III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça- lanmasıyla ortaya çıkması durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II C) Yalnız III E) I, II ve III (2010-LYS)
5.
E) I, ILve 111
Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile Türkiye'nin
Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasın-
da 7 Haziran 1945'te bir görüşme gerçek-
leşmiştir.
Bu görüşmede Molotov:
• Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden
geçirilmesi ve SSCB'ye Boğazlar'da üs
verilmesini,
• Doğu'da Türk-Sovyet sınırında değişik-
lik yapılmasını istemiştir.
Bu isteklerin, Türkiye'nin,
I. NATO,
II. Avrupa Konseyi,
III. Balkan Pakti
ve ll
A) Yalnız I
C) Yalnız
oluşumlarından hangilerine girmesinde
etkili olduğu söylenebilir?
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) Ive II
www.isemkitap.com
Tarih
2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
5. E) I, ILve 111 Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasın- da 7 Haziran 1945'te bir görüşme gerçek- leşmiştir. Bu görüşmede Molotov: • Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi ve SSCB'ye Boğazlar'da üs verilmesini, • Doğu'da Türk-Sovyet sınırında değişik- lik yapılmasını istemiştir. Bu isteklerin, Türkiye'nin, I. NATO, II. Avrupa Konseyi, III. Balkan Pakti ve ll A) Yalnız I C) Yalnız oluşumlarından hangilerine girmesinde etkili olduğu söylenebilir? E) I, II ve III B) Yalnız II D) Ive II www.isemkitap.com
ABD'nin yayınladığı Monroe Doktrini kapsamında;
Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki sömür-
ge faaliyetlerine karşı çıkma,
II. Avrupa'yı ilgilendiren sorunlara karışmama,
III. uluslararası sorunların barışçıl yollardan çözül-
mesi için bir cemiyetin kurulması
unsurlarından hangileri bulunmaktadır?
1.
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
ABD'nin yayınladığı Monroe Doktrini kapsamında; Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki sömür- ge faaliyetlerine karşı çıkma, II. Avrupa'yı ilgilendiren sorunlara karışmama, III. uluslararası sorunların barışçıl yollardan çözül- mesi için bir cemiyetin kurulması unsurlarından hangileri bulunmaktadır? 1.
11. Monroe Doktrini;
kı Küresel Savaş Aras
1. ABD, Avrupa'daki olaylara karışma-
yacak
II. ABD, Avrupalı güçlerin Amerika kıta-
sındaki varlığına saygı gösterecek
III. Avrupa devletleri de Latin Amerika'da
ortaya çıkan cumhuriyetler üzerinde
yeni bir sömürge politikası gütmeye-
cek
hakkında verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
E), II ve III
1
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
11. Monroe Doktrini; kı Küresel Savaş Aras 1. ABD, Avrupa'daki olaylara karışma- yacak II. ABD, Avrupalı güçlerin Amerika kıta- sındaki varlığına saygı gösterecek III. Avrupa devletleri de Latin Amerika'da ortaya çıkan cumhuriyetler üzerinde yeni bir sömürge politikası gütmeye- cek hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II D) II ve III E), II ve III 1
i Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cephelerden biri olan Su
nye-Filistin'de Mustafa Kemal, Ingilizlerin taarruzu karşısında
Antakya'dan Halep'in kuzeyine uzanan bir savunma hatti ku
rup düşmanı burada durdurmayı başardı. Bu cephede isyan-
a Arap güçleri ile yaptığı Katma Savaşı'nı kazanan Mustafa
Kemal, Halep'in beş kilometre kadar kuzeyindeki bölgeyi Türk
Bu cephedeki gelişmelere bakarak aşağıdakilerden hangi-
sinin olarak belirledi.
sine ulaşılamaz?
şu ifadeleri
yorlardı. Ru
dir yaşayan
ginin alevie-
ünüşte biraz
a koyulaşan
oğru akıyor-
i kılıçtan ge-
ir çeşit bela,
isi söylene-
duğu
i egemenliği-
le Balkanlar-
vleti'nin sava-
nlı Devleti
A) Türk birliklerinin savunma savaşı verdiğine
B) Islamcılık akımının uygulanamaz olduğunun ortaya çıktığı-
na
C) Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda birden fazla cephe-
de mücadele ettiğine
D) I. Dünya Savaşı'nın süresinin uzadığına
E) Mustafa Kemal'in Anadolu coğrafyasını koruduğuna
Bu ifa
kesi
maus
K
UK
ur
1. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri yaptıkları ant-
laşmalarla Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerin-
den hangisi ile bu paylaşımlara hukuki dayanak oluştur-
S
10
Tarih
Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler
i Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cephelerden biri olan Su nye-Filistin'de Mustafa Kemal, Ingilizlerin taarruzu karşısında Antakya'dan Halep'in kuzeyine uzanan bir savunma hatti ku rup düşmanı burada durdurmayı başardı. Bu cephede isyan- a Arap güçleri ile yaptığı Katma Savaşı'nı kazanan Mustafa Kemal, Halep'in beş kilometre kadar kuzeyindeki bölgeyi Türk Bu cephedeki gelişmelere bakarak aşağıdakilerden hangi- sinin olarak belirledi. sine ulaşılamaz? şu ifadeleri yorlardı. Ru dir yaşayan ginin alevie- ünüşte biraz a koyulaşan oğru akıyor- i kılıçtan ge- ir çeşit bela, isi söylene- duğu i egemenliği- le Balkanlar- vleti'nin sava- nlı Devleti A) Türk birliklerinin savunma savaşı verdiğine B) Islamcılık akımının uygulanamaz olduğunun ortaya çıktığı- na C) Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda birden fazla cephe- de mücadele ettiğine D) I. Dünya Savaşı'nın süresinin uzadığına E) Mustafa Kemal'in Anadolu coğrafyasını koruduğuna Bu ifa kesi maus K UK ur 1. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri yaptıkları ant- laşmalarla Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerin- den hangisi ile bu paylaşımlara hukuki dayanak oluştur- S 10
3.
Türkiye
İktisat Kongresi'nin başkanlığını ya-
Kâzım Karabekir, " ... Alınan kararlar millî
bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik
bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizler-
de Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı
dalgalandıracak." demiştir.
Buna göre Türkiye İktisat Kongresi için;
pan
1. Millî üretim hedeflenmiştir.
II. Kendi kendine yetecek düzeyde kalkınma
amaçlanmıştır.
III. Kongre kararlarını Kâzım Karabekir al-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
A) Yalnız I
D) I ve II
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
3. Türkiye İktisat Kongresi'nin başkanlığını ya- Kâzım Karabekir, " ... Alınan kararlar millî bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizler- de Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak." demiştir. Buna göre Türkiye İktisat Kongresi için; pan 1. Millî üretim hedeflenmiştir. II. Kendi kendine yetecek düzeyde kalkınma amaçlanmıştır. III. Kongre kararlarını Kâzım Karabekir al- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III A) Yalnız I D) I ve II
9.
Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler
SSCB'nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülke-
de II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman
işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında
etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir?
A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya
D) Macaristan
C) Polonya
E) Bulgaristan
(2012 - LYS)
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
9. Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB'nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülke- de II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir? A) Yugoslavya B) Çekoslovakya D) Macaristan C) Polonya E) Bulgaristan (2012 - LYS)
1911 Trablusgarp Savaşı'nda Kuyumcu Hamdi
Bey kimliğiyle bölgede halk direnişini örgütle-
yen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nuri Conker
B Enver Paşa
C) Kuşçubaşı Eşref
D) Fethi Okyar
E) Mustafa Kemal
Tarih
Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler
1911 Trablusgarp Savaşı'nda Kuyumcu Hamdi Bey kimliğiyle bölgede halk direnişini örgütle- yen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nuri Conker B Enver Paşa C) Kuşçubaşı Eşref D) Fethi Okyar E) Mustafa Kemal
94. 1955'te Varşova Paktı'nın kurulmasında;
V. İnsancıl Komünizm Hareketi'nin başlatılması,
I. Doğu Bloku'nda askerî iş birliğin sağlanmak
istenmesi,
W. NATO'nun varlığının tehdit olarak görülmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
100
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
4 nedir)
C) I ve II
Tarih
2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
94. 1955'te Varşova Paktı'nın kurulmasında; V. İnsancıl Komünizm Hareketi'nin başlatılması, I. Doğu Bloku'nda askerî iş birliğin sağlanmak istenmesi, W. NATO'nun varlığının tehdit olarak görülmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I 100 D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 4 nedir) C) I ve II
7. Johnson Mektubu ile ilgili olarak;
1. ABD Başkanı Johnson'un, İsmet İnö-
nü'ye gönderdiği mektuptur.
II. Kıbrıs'ta Türkiye'yi desteklemeye yö-
nelik diplomatik girişimdir.
III. Türkiye'ye verilen silahların Kıbrıs'ta
kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.
yargılarından hangilerinin doğruluğu
savunulabilir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
BENİM HOCAM BENÍM BASARIM BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM
10.1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Türkiye'nin
hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması
ve ABD'ye İncirlik Üssü'nü kullandırmama-
Si Arap ülkelerinde sempati yaratmıştır.
hangisi
Aşağıdaki olaylardan
Türkiye'nin bu tutumunun sonucudur?
A) GAP Projesi'nin gündeme getirilmesi
B) IKÖ başkanlığına bir Türk'ün getirilm
si
C) Ham petrol fiyatlarının düşmesi
D) Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru
tı'nın yapımına başlanması
E) Orta Doğu su sorununun çözülr
11.Yumuşama Dönemi'nde Tür
an zaman c
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
7. Johnson Mektubu ile ilgili olarak; 1. ABD Başkanı Johnson'un, İsmet İnö- nü'ye gönderdiği mektuptur. II. Kıbrıs'ta Türkiye'yi desteklemeye yö- nelik diplomatik girişimdir. III. Türkiye'ye verilen silahların Kıbrıs'ta kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. yargılarından hangilerinin doğruluğu savunulabilir? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III BENİM HOCAM BENÍM BASARIM BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM BENİM HOCAM 10.1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Türkiye'nin hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması ve ABD'ye İncirlik Üssü'nü kullandırmama- Si Arap ülkelerinde sempati yaratmıştır. hangisi Aşağıdaki olaylardan Türkiye'nin bu tutumunun sonucudur? A) GAP Projesi'nin gündeme getirilmesi B) IKÖ başkanlığına bir Türk'ün getirilm si C) Ham petrol fiyatlarının düşmesi D) Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru tı'nın yapımına başlanması E) Orta Doğu su sorununun çözülr 11.Yumuşama Dönemi'nde Tür an zaman c
27. Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran ve bu ülkenin ko-
münist ideolojiyle yönetilmesini sağlayan devlet
lideri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahatma Gandi
C) Mao Zedong
B) Batista
D) Habib Burgiba
E) Ben Gurion
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
27. Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran ve bu ülkenin ko- münist ideolojiyle yönetilmesini sağlayan devlet lideri aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahatma Gandi C) Mao Zedong B) Batista D) Habib Burgiba E) Ben Gurion
2. Aşağıdakilerden hangisi Arap-İsrail savaşlarının
sebeplerinden değildir?
A)
Israil Devleti'nin kurulması
B) Mısır'ın, Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi
Filistin Kurtuluş Örgütünün bölgede yürüttüğü
faaliyetler
D)
ABD'nin Eisenhower Doktrini ile Orta Doğu
ülkelerine mali yardım kararı alması
E)
Mısır ve Suriye'nin İsrail'e kaybettikleri toprakları
geri almak istemesi
Tarih
2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
2. Aşağıdakilerden hangisi Arap-İsrail savaşlarının sebeplerinden değildir? A) Israil Devleti'nin kurulması B) Mısır'ın, Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi Filistin Kurtuluş Örgütünün bölgede yürüttüğü faaliyetler D) ABD'nin Eisenhower Doktrini ile Orta Doğu ülkelerine mali yardım kararı alması E) Mısır ve Suriye'nin İsrail'e kaybettikleri toprakları geri almak istemesi
utto sul
25.1. Balkan Antanti (T2, boti sınırlarını güverceye)
II. Birleşmiş Milletler V
III. Locarno Antlaşması (Alm, per dördy)
Yukarıdakilerden hangileri iki savaş arası dönemde dün-
ya barışını koruma amacıyla imzalanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
18
ONI I
INFORMALYAIYNLARI
Tarih
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
utto sul 25.1. Balkan Antanti (T2, boti sınırlarını güverceye) II. Birleşmiş Milletler V III. Locarno Antlaşması (Alm, per dördy) Yukarıdakilerden hangileri iki savaş arası dönemde dün- ya barışını koruma amacıyla imzalanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 18 ONI I INFORMALYAIYNLARI
26. 1969'da İsrail tarafından El-Aksa Camii'nin
kundaklanması sonucu Arap devletlerinin ke
tıldığı "İslam Zirvesi" hangi devletin önerisi
je oluşturulmuştur?
Ürdün
B) Pakistan
C) Malezya a
D) Afganistan
E) Misir
E
Tarih
Dış Politikada Meydana Gelen Değişmeler
26. 1969'da İsrail tarafından El-Aksa Camii'nin kundaklanması sonucu Arap devletlerinin ke tıldığı "İslam Zirvesi" hangi devletin önerisi je oluşturulmuştur? Ürdün B) Pakistan C) Malezya a D) Afganistan E) Misir E