Soru:

4. Fen bilimleri dersinde öğretmen aşağıda ve- rilen şemayı öğrencilerine gösterip şemadaki bilgilerden yola çıkarak yorum yapma

4. Fen bilimleri dersinde öğretmen aşağıda ve-
rilen şemayı öğrencilerine gösterip şemadaki
bilgilerden yola çıkarak yorum yapmalarını
istiyor.
K
Uyanyi
Uyartry
lasir
M
Uyarıyı değerlendirir
ve cevap
mesajı oluşturur.
Tepki
oluşturulur.
T
Mesaj
taşır.
N
Mine : Uyarı ani ve beklenmeyen bir olay ise
Mile belirtilen kısım beyindir.
Elif :L ve N sinir hücreleridir.
Enes : M ile belirtilen kısım merkezi sinir sis-
temi yapılarından biridir.
Öğrencilerinden bazılarının yorumları yu-
karıdaki gibi olduğuna göre öğretmen bu
öğrencilerden hangilerinin yorumlarını
doğrular?
A) Mine ve Elif'in
B) Mine ve Enes'in
C) Elif ve Enes'in
D) Mine, Elif ve Enes in

4. Fen bilimleri dersinde öğretmen aşağıda ve- rilen şemayı öğrencilerine gösterip şemadaki bilgilerden yola çıkarak yorum yapmalarını istiyor. K Uyanyi Uyartry lasir M Uyarıyı değerlendirir ve cevap mesajı oluşturur. Tepki oluşturulur. T Mesaj taşır. N Mine : Uyarı ani ve beklenmeyen bir olay ise Mile belirtilen kısım beyindir. Elif :L ve N sinir hücreleridir. Enes : M ile belirtilen kısım merkezi sinir sis- temi yapılarından biridir. Öğrencilerinden bazılarının yorumları yu- karıdaki gibi olduğuna göre öğretmen bu öğrencilerden hangilerinin yorumlarını doğrular? A) Mine ve Elif'in B) Mine ve Enes'in C) Elif ve Enes'in D) Mine, Elif ve Enes in