Soru:

4. Hayir ne komünizm ne de faşizm... Bu iki yabancı ideo- loji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uy- maz. Demok

4.
Hayir ne komünizm ne de faşizm... Bu iki yabancı ideo-
loji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uy-
maz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demok-
rasi benim karakterime, yaratılışıma en uygun rejimdir.
Atatürk'ün bu sözlerinin;
I. cumhuriyetçilik,
II. halkçılık,
III. ulusal egemenlik V
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4. Hayir ne komünizm ne de faşizm... Bu iki yabancı ideo- loji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uy- maz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demok- rasi benim karakterime, yaratılışıma en uygun rejimdir. Atatürk'ün bu sözlerinin; I. cumhuriyetçilik, II. halkçılık, III. ulusal egemenlik V ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III