Soru:

4. İngiltere'ye ait 13 Kuzey Amerika kolonisinin, 18. yüz- yılda başlattığı bağımsızlık hareketinin aşağıdakiler- den hangisi üz

4.
İngiltere'ye ait 13 Kuzey Amerika kolonisinin, 18. yüz-
yılda başlattığı bağımsızlık hareketinin aşağıdakiler-
den hangisi üzerinde bir etkisinin olduğu savunula-
maz?
A) Özgürlükçü düşüncelerin yaygınlaşmasında
Bağımsızlık fikrinin güçlenmesinde V
Eşitlik anlayışının değer kazanmasında v
Sömürgecilik fikrinin zayıflamasında
E) Demokrasi düşüncesinin güçlenmesinde

4. İngiltere'ye ait 13 Kuzey Amerika kolonisinin, 18. yüz- yılda başlattığı bağımsızlık hareketinin aşağıdakiler- den hangisi üzerinde bir etkisinin olduğu savunula- maz? A) Özgürlükçü düşüncelerin yaygınlaşmasında Bağımsızlık fikrinin güçlenmesinde V Eşitlik anlayışının değer kazanmasında v Sömürgecilik fikrinin zayıflamasında E) Demokrasi düşüncesinin güçlenmesinde