Soru:

4 insanlığın TE S T 7. Eski taş devrinde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanoğ- lu, mağara yaşamı sürdürmüş; dönemin sonları

4
insanlığın
TE S T
7.
Eski taş devrinde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanoğ-
lu, mağara yaşamı sürdürmüş; dönemin sonlarına doğru
ateşi bulmuşlardır.
Bu bilgilere bakıldığında bu dönemde,
I madencilik
He göçebe yaşam
(III. üreticilik
alanlarından hangileriyle ilgili bir gelişmenin varlığın-
dan söz edilebilir?
C) I ve II
A) Yalnız!
B) Yalnızit
Ethve UI
D) 1 ve III

4 insanlığın TE S T 7. Eski taş devrinde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanoğ- lu, mağara yaşamı sürdürmüş; dönemin sonlarına doğru ateşi bulmuşlardır. Bu bilgilere bakıldığında bu dönemde, I madencilik He göçebe yaşam (III. üreticilik alanlarından hangileriyle ilgili bir gelişmenin varlığın- dan söz edilebilir? C) I ve II A) Yalnız! B) Yalnızit Ethve UI D) 1 ve III