Soru:

4. Islahat Fermanı'nda Müslüman olmayan halkla ilgili yer alan bazı hükümler aşağıda verilmiştir. • Belediye meclislerinde görev

4.
Islahat Fermanı'nda Müslüman olmayan halkla ilgili yer
alan bazı hükümler aşağıda verilmiştir.
• Belediye meclislerinde görev alabilmelerinin sağ-
lanması
• Nakdî bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilme-
leri
• Dinlerinin emrettiği hususları hür bir şe

4. Islahat Fermanı'nda Müslüman olmayan halkla ilgili yer alan bazı hükümler aşağıda verilmiştir. • Belediye meclislerinde görev alabilmelerinin sağ- lanması • Nakdî bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilme- leri • Dinlerinin emrettiği hususları hür bir şekilde yerine getirebilmeleri Bu hükümlerden hareketle Osmanlı Devleti'nin; iç işlerine müdahale edilmesini önleme, II. ülke bütünlüğünü koruma, I ulusçuluk isyanlarının önüne geçme amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savu- nulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, I ve III Diğer sayfaya geçiniz.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap