Soru:

4. Islamiyet öncesi Türklerde, devlet toplum yapisi, Töre adi verilen yazısız hukuk kurallarıyla sağlanırdı. Türklerin is- lam d

4. Islamiyet öncesi Türklerde, devlet toplum yapisi, Töre adi
verilen yazısız hukuk kurallarıyla sağlanırdı. Türklerin is-
lam dinini kabul etmesiyle hukuk sisteminde bazı deği-
şiklikler oluştu. Karahanlılarla birlikte başlayan süreçte
bir tarafta örfi hukuk diğer tarafta şer'î hukuk varlığını
sürdürdü.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) İslamiyet'ten önce, Türklerin kullandığı yazısız hukuka
güvenilemeyeceğine
B) Islam dininin kabulüyle Törenin hükmünü tamamen
kaybettiğine
C) Türklerin yeni dini kabulü ile birlikte benliklerinden
uzaklaştıklarına
D Şerî hukukun, örfî hukuktan üstün tutulduğuna
E) Karahanlıların İslamı kabul etmelerine rağmen, kendi
hukuk sistemlerini terk etmediklerine
SUPARA

4. Islamiyet öncesi Türklerde, devlet toplum yapisi, Töre adi verilen yazısız hukuk kurallarıyla sağlanırdı. Türklerin is- lam dinini kabul etmesiyle hukuk sisteminde bazı deği- şiklikler oluştu. Karahanlılarla birlikte başlayan süreçte bir tarafta örfi hukuk diğer tarafta şer'î hukuk varlığını sürdürdü. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) İslamiyet'ten önce, Türklerin kullandığı yazısız hukuka güvenilemeyeceğine B) Islam dininin kabulüyle Törenin hükmünü tamamen kaybettiğine C) Türklerin yeni dini kabulü ile birlikte benliklerinden uzaklaştıklarına D Şerî hukukun, örfî hukuktan üstün tutulduğuna E) Karahanlıların İslamı kabul etmelerine rağmen, kendi hukuk sistemlerini terk etmediklerine SUPARA