Soru:

4. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarının, Gök Tanrı, Mu- sevilik, Hristiyanlık, Maniheizm ve Budizm gibi inançla- ri benimseme

4. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarının, Gök Tanrı, Mu-
sevilik, Hristiyanlık, Maniheizm ve Budizm gibi inançla-
ri benimsemelerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin
etkili olduğu söylenemez
AL Egemenlik anlayışı
B) Coğrafi konum
Ticari ilişkiler
Yenili

4. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarının, Gök Tanrı, Mu- sevilik, Hristiyanlık, Maniheizm ve Budizm gibi inançla- ri benimsemelerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez AL Egemenlik anlayışı B) Coğrafi konum Ticari ilişkiler Yeniliklere açık olma 2 Göç ve savaşlar

Soru Çözümünü Göster