Soru:

4. Kavimler Göçü yaşanırken Germen kavimleri birlikte hareket etmiştin Soylu bir kökeni olmayan Germen kralları. Roma İmparatorl

4. Kavimler Göçü yaşanırken Germen kavimleri birlikte
hareket etmiştin Soylu bir kökeni olmayan Germen
kralları. Roma İmparatorluğu'nun eyalet yönetim
sistemini ornek almıştır. Bu eyaletlerin başına valiler
görevlendirilmiştir. Eyaletlerden küçük olan yönetim
birimleri kontlar tarafından yönetilmiştir. Her eyaletin
kendi ordusu olup bu orduların her birine kumanda
etme görevi ise düke verilmiştir.
Avrupa'da Orta Çağ boyunca devam eden bu
düzenin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı
söylenebilir?
A) Güçlü merkezi yönetimlerin oluşmasını
B) Kültürler arası etkileşimin durmasını
C) Feodal yönetimlerin ortaya çıkmasını
D) Ulus devlet anlayışının güçlenmesini
E) Dogmatizmin güç kaybetmesini

4. Kavimler Göçü yaşanırken Germen kavimleri birlikte hareket etmiştin Soylu bir kökeni olmayan Germen kralları. Roma İmparatorluğu'nun eyalet yönetim sistemini ornek almıştır. Bu eyaletlerin başına valiler görevlendirilmiştir. Eyaletlerden küçük olan yönetim birimleri kontlar tarafından yönetilmiştir. Her eyaletin kendi ordusu olup bu orduların her birine kumanda etme görevi ise düke verilmiştir. Avrupa'da Orta Çağ boyunca devam eden bu düzenin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir? A) Güçlü merkezi yönetimlerin oluşmasını B) Kültürler arası etkileşimin durmasını C) Feodal yönetimlerin ortaya çıkmasını D) Ulus devlet anlayışının güçlenmesini E) Dogmatizmin güç kaybetmesini