Soru:

4. Köktürkler ilk önce şadlık daha sonra ise kağanlık olarak yönetilmişlerdir. Buna göre Köktürkler hakkında aşağıdaki yorumlard

4. Köktürkler ilk önce şadlık daha sonra ise kağanlık olarak
yönetilmişlerdir.
Buna göre Köktürkler hakkında aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılabilir?
A) Türklük özelliklerini bütünüyle koruyabilmişlerdir.
B) Kültürel değişim yaşamışlardır.
C) Türk siyasi birliğini sağlamışlardır.
D) Siyasi etkinlikleri zamanla artmıştır.
E) Egemenlik anlayışında değişiklik yapmışlardır.

4. Köktürkler ilk önce şadlık daha sonra ise kağanlık olarak yönetilmişlerdir. Buna göre Köktürkler hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Türklük özelliklerini bütünüyle koruyabilmişlerdir. B) Kültürel değişim yaşamışlardır. C) Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. D) Siyasi etkinlikleri zamanla artmıştır. E) Egemenlik anlayışında değişiklik yapmışlardır.