Soru:

4. Lozan Konferansı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Türkiye sınırları içinde yaşayan azınlıklar için güvence isteyer

4.
Lozan Konferansı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord
Curzon, Türkiye sınırları içinde yaşayan azınlıklar için
güvence isteyerek Hıristiyanların askerlik görevinden muaf
tutulması gerektiğini belirtmiştir. İsmet Paşa ise ažınlıklara
ancak Avrupa devletlerinin azınlıklarına tanıdığı haklar
kadar hak verilebileceğini ifade etmiştir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Türkiye gayrimüslimlerin mübadele yoluyla değişmesi
yönünde politika izlemiştir. V
B) Ismet Paşa Türkiye'nin egemenlik haklarını korumaya
çalışmıştır.
C) Türkiye'nin iç işlerine karışılmak istenmiştir
D) İsmet Paşa uluslar arası eşitlik ilkesine göre hareket
etmiştir.
Ingiltere'nin talepleri Türk devletinin çıkarlarına
aykırıdır.

4. Lozan Konferansı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Türkiye sınırları içinde yaşayan azınlıklar için güvence isteyerek Hıristiyanların askerlik görevinden muaf tutulması gerektiğini belirtmiştir. İsmet Paşa ise ažınlıklara ancak Avrupa devletlerinin azınlıklarına tanıdığı haklar kadar hak verilebileceğini ifade etmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkiye gayrimüslimlerin mübadele yoluyla değişmesi yönünde politika izlemiştir. V B) Ismet Paşa Türkiye'nin egemenlik haklarını korumaya çalışmıştır. C) Türkiye'nin iç işlerine karışılmak istenmiştir D) İsmet Paşa uluslar arası eşitlik ilkesine göre hareket etmiştir. Ingiltere'nin talepleri Türk devletinin çıkarlarına aykırıdır.