Soru:

4. Modern atom teorisinde atomdaki elektronların durumu bazı kuantum sayıları ile belirlenmiştir. Modern atom teorisine göre, 1.

4.
Modern atom teorisinde atomdaki elektronların durumu bazı
kuantum sayıları ile belirlenmiştir.
Modern atom teorisine göre,
1. Baş kuantum sayısı arttıkça elektronların yörünge yarıçap-
ları da artar.
II. Spin kuantum sayısı elektron bulutlarının şeklini

4. Modern atom teorisinde atomdaki elektronların durumu bazı kuantum sayıları ile belirlenmiştir. Modern atom teorisine göre, 1. Baş kuantum sayısı arttıkça elektronların yörünge yarıçap- ları da artar. II. Spin kuantum sayısı elektron bulutlarının şeklini belirleme- de kullanılır. III. Manyetik kuantum sayısı manyetik alan etkisindeki orbital- lerin uzaydaki yönelim biçimini belirlemede kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III SO MA an

Soru Çözümünü Göster