Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Soruları

1.
Temel parçacıkların özelliklerini, birbirleri ile etkile-
şimlerini tespit etmek ve buradan yola çıkarak ev-
renin oluşumunu açıklığa kavuşturmak amacı ile ça-
lışmalar yapan fiziğin alt dalı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Atom fiziği
B) Nükleer fizik
B) Katı hål fiziği
D) Yüksek enerji ve plazma fiziği
E) Termodinamik
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
1. Temel parçacıkların özelliklerini, birbirleri ile etkile- şimlerini tespit etmek ve buradan yola çıkarak ev- renin oluşumunu açıklığa kavuşturmak amacı ile ça- lışmalar yapan fiziğin alt dalı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Atom fiziği B) Nükleer fizik B) Katı hål fiziği D) Yüksek enerji ve plazma fiziği E) Termodinamik
AYT-3 H
13. Hidrojen atomunun enerji düzeylerinden bazıları şekildeki
gibidir. Taban enerji durumundaki hidrojen atamları 13 eV
enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor.
Enerji (eV)
13,60
13,06
12,75
12,09
10,2
İyonlaşma enerjisi
Temel hal
12,20-0.
n = ∞
:
n = 5
- n = 4
n = 3
- n = 2
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Uyarılan hidrojen atomları 0,25 eV enerjili foton yaya-
bilir. (13-12,75 = 0, 25 ev è ortamdon agrike)
Uyarılan hidrojen atomları 1,89 eV enerjili foton yaya-
bilir.
n=1
I sinlay (A
CUyarılan hidrojen atomları 10,20 eV enerjili foton ya-
yabilir.
1709
10,20
9789 foton
D Elektronlar ortamdan 0,91 eV enerjiyle çıkabilir. 13 -1365
Elektronlar ortamdan 2,80 eV enerjiyle çıkabilir.
991 es
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
AYT-3 H 13. Hidrojen atomunun enerji düzeylerinden bazıları şekildeki gibidir. Taban enerji durumundaki hidrojen atamları 13 eV enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Enerji (eV) 13,60 13,06 12,75 12,09 10,2 İyonlaşma enerjisi Temel hal 12,20-0. n = ∞ : n = 5 - n = 4 n = 3 - n = 2 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Uyarılan hidrojen atomları 0,25 eV enerjili foton yaya- bilir. (13-12,75 = 0, 25 ev è ortamdon agrike) Uyarılan hidrojen atomları 1,89 eV enerjili foton yaya- bilir. n=1 I sinlay (A CUyarılan hidrojen atomları 10,20 eV enerjili foton ya- yabilir. 1709 10,20 9789 foton D Elektronlar ortamdan 0,91 eV enerjiyle çıkabilir. 13 -1365 Elektronlar ortamdan 2,80 eV enerjiyle çıkabilir. 991 es
e
16. Bir uyanılmış hidrojen atomu Hy işıması yaparken
atomun açısal momentumundaki değişme aşağı-
dakilerden hangisidir?
(h: planck sabiti; : sabit sayı)
h
2πt
A)
h
|R
D)
2h
TU
B)
Shi
E)
5h
2π
C)
3h
2π
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
e 16. Bir uyanılmış hidrojen atomu Hy işıması yaparken atomun açısal momentumundaki değişme aşağı- dakilerden hangisidir? (h: planck sabiti; : sabit sayı) h 2πt A) h |R D) 2h TU B) Shi E) 5h 2π C) 3h 2π
14
Rutherford'un a saçılması deneyinde ince altın
levhaya gönderdiği a taneciklerinin izlediği yollar
yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.
Buna göre yukarıdaki şekle bakılarak,
I. a taneciklerinin bir bölümünün sapma yapma-
dan yoluna devam etmesinin sebebi atomda
büyük boşluklar olmasıdır.
II. Bazı a taneciklerinin geldikleri yöne geri dön-
mesinin sebebi atomda pozitif yüklü bir çekir-
dek olmasıdır.
III. Nötr atomda proton sayısına eşit sayıda elekt-
ron bulunur.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III
CI ve II
E) I, II ve M
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
14 Rutherford'un a saçılması deneyinde ince altın levhaya gönderdiği a taneciklerinin izlediği yollar yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki şekle bakılarak, I. a taneciklerinin bir bölümünün sapma yapma- dan yoluna devam etmesinin sebebi atomda büyük boşluklar olmasıdır. II. Bazı a taneciklerinin geldikleri yöne geri dön- mesinin sebebi atomda pozitif yüklü bir çekir- dek olmasıdır. III. Nötr atomda proton sayısına eşit sayıda elekt- ron bulunur. sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III CI ve II E) I, II ve M
8.
Dedektör
Altin levha
Yarık
D) Lve ill
Geri dönen
a-parçacığı
Rutherford, atomun yapısını anlamak için yaptığı
a-saçılması deneylerinde taneciklerin büyük
çoğunluğunun altın levhadan doğrultusunu
değiştirmeden az bir kısmının saparak geçtiğini,
çok az bir kısmının ise levhaya çarparak geri
döndüğünü belirlemiştir.
Bu deneyden elde edilen sonuçlara göre;
atomdaki negatif yüklü taneciklerin belirli temel
enerji seviyelerinde olması gerektiği,
a-tanecik
yayıcısı
II. çekirdekte pozitif yüklü taneciklerden başka
yüksüz tanecikler de olduğu,
III. atomun hacminin büyük çoğunlukta boşluktan
oluştuğu
çıkarımlarından hangileri ispatlanmıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
8. Dedektör Altin levha Yarık D) Lve ill Geri dönen a-parçacığı Rutherford, atomun yapısını anlamak için yaptığı a-saçılması deneylerinde taneciklerin büyük çoğunluğunun altın levhadan doğrultusunu değiştirmeden az bir kısmının saparak geçtiğini, çok az bir kısmının ise levhaya çarparak geri döndüğünü belirlemiştir. Bu deneyden elde edilen sonuçlara göre; atomdaki negatif yüklü taneciklerin belirli temel enerji seviyelerinde olması gerektiği, a-tanecik yayıcısı II. çekirdekte pozitif yüklü taneciklerden başka yüksüz tanecikler de olduğu, III. atomun hacminin büyük çoğunlukta boşluktan oluştuğu çıkarımlarından hangileri ispatlanmıştır? A) Yalnız B) Yalnız III C) ve III E) I, II ve III
Dina
1.
1. Elektromanyetik kuvvetin menzili kısadır.
II. Ağırlık, bir alan kuvvetidir.
III. Kütle çekim kuvveti, kuvvet türlerinin en güçlü olanıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Dina 1. 1. Elektromanyetik kuvvetin menzili kısadır. II. Ağırlık, bir alan kuvvetidir. III. Kütle çekim kuvveti, kuvvet türlerinin en güçlü olanıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
✔ Atomlar; kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönü-
şemez.
ne demek istiyoe?
Günümüzden Dalton Atom Modeline Bakış
dren gibi
...
küçük parçacıklar vardır.
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
✔ Atomlar; kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönü- şemez. ne demek istiyoe? Günümüzden Dalton Atom Modeline Bakış dren gibi ... küçük parçacıklar vardır.
Uyarılmış bir hidrojen atomunda n = 4 enerji sevi-
yesinden n = 3 enerji seviyesine elektron geçişi
sırasında yayınlanan fotonun enerjisi (AE) ve fre-
kansı (v) hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(h = 6,626.10-34 J.s, R = 2,18.10-18 J, H)
A)
B)
C)
D)
E)
AE (joule)
1,05.10-19
2,22.10-19
2,22.10-19
1,05.10-19
4,82.10-19
1,59.1014
4,82.1014
1,59.1014
4,82.1014
2,22.1014
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Uyarılmış bir hidrojen atomunda n = 4 enerji sevi- yesinden n = 3 enerji seviyesine elektron geçişi sırasında yayınlanan fotonun enerjisi (AE) ve fre- kansı (v) hangi seçenekte doğru verilmiştir? (h = 6,626.10-34 J.s, R = 2,18.10-18 J, H) A) B) C) D) E) AE (joule) 1,05.10-19 2,22.10-19 2,22.10-19 1,05.10-19 4,82.10-19 1,59.1014 4,82.1014 1,59.1014 4,82.1014 2,22.1014
3
TYT/ Fen Bilimleri
5. Öykü, yükseklikleri eşit kesitleri A, 2A ve 3A olan cam K,
L ve M su şişelerinin içine eşit miktarda su koyuyor.
Su
Ak >
K
A
Su
fL > fM
L
2A
D) fL > fk > fM
Öykü, su şişelerinin ağızlarına yatay olarak
üflediğinde oluşan seslerin frekansları fk, fL ve fM
arasındaki ilişki nasıl olur?
B) fk=fL > M
Su
M
3A
OTK
E) fk > M
Lors
öfteck co so wor fore
m) 234
as fous
vurest
6
Palme Yayınevi
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
3 TYT/ Fen Bilimleri 5. Öykü, yükseklikleri eşit kesitleri A, 2A ve 3A olan cam K, L ve M su şişelerinin içine eşit miktarda su koyuyor. Su Ak > K A Su fL > fM L 2A D) fL > fk > fM Öykü, su şişelerinin ağızlarına yatay olarak üflediğinde oluşan seslerin frekansları fk, fL ve fM arasındaki ilişki nasıl olur? B) fk=fL > M Su M 3A OTK E) fk > M Lors öfteck co so wor fore m) 234 as fous vurest 6 Palme Yayınevi
11.). Moleküller arasındaki çekim kuvveti
II. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi
III. Hidrojen atomunun helyum atomuna
dönüşmesi
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri
nükleer fiziğin konusudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C)Yalnız II
E) II ve !!!
MAGDI
D) I ve III
thesin spinsis
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
11.). Moleküller arasındaki çekim kuvveti II. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi III. Hidrojen atomunun helyum atomuna dönüşmesi Yukarıda verilen ifadelerden hangileri nükleer fiziğin konusudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız II E) II ve !!! MAGDI D) I ve III thesin spinsis
Elektrik yükleri +q ve -q olan K ve L cisimlerinin birbirine
uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir.
+q
1
4
K
d
-9
L
Buna göre, K ve L arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklü-
ğünün 16F olması için aralarındaki uzaklık kaç d olmalıdır?
A) 16
C) 1
D) 4
E) 16
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Elektrik yükleri +q ve -q olan K ve L cisimlerinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F dir. +q 1 4 K d -9 L Buna göre, K ve L arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklü- ğünün 16F olması için aralarındaki uzaklık kaç d olmalıdır? A) 16 C) 1 D) 4 E) 16
MYA VE ELEKTRIK
ramlar
elekt-
genme
a yük-
denir.
-n
7
7.
5-46
+6-2,
+1-2
Nal + H₂SO, Na₂SO H₂S ² 1₂ + H₂0
12
tepkimesi ile ilgili;
1. Elektron alışverişi I ve S atomları arasında
gerçekleşmiştir.
II. H₂SO4'teki S'nin değerligi 6+'dır.
III. I, Wükseltgenme ürünüdür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
10.
• Cl₂ + SO₂-50₁-
•r+NO₂ →1₂+NO
Yukarıdaki denkleştirme
kimelerinde yer alan tar
leri yükseltgen özellik gö
A) Cl₂,
20m
B) SONO
D) Cl₂ SO₂2
11. Ag metalinin oksit
1. Aq metali yük
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
MYA VE ELEKTRIK ramlar elekt- genme a yük- denir. -n 7 7. 5-46 +6-2, +1-2 Nal + H₂SO, Na₂SO H₂S ² 1₂ + H₂0 12 tepkimesi ile ilgili; 1. Elektron alışverişi I ve S atomları arasında gerçekleşmiştir. II. H₂SO4'teki S'nin değerligi 6+'dır. III. I, Wükseltgenme ürünüdür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 10. • Cl₂ + SO₂-50₁- •r+NO₂ →1₂+NO Yukarıdaki denkleştirme kimelerinde yer alan tar leri yükseltgen özellik gö A) Cl₂, 20m B) SONO D) Cl₂ SO₂2 11. Ag metalinin oksit 1. Aq metali yük
DİK SİSTEM
tomun Yapısı
4.
MENT BILTRIM
Kontrol Edirca verilmiştir.
bm Modeline göre 3Li2+ taneciğine ait şematik
Buna göre,
GELİŞME
TEST
4
K L M
1. Temel hâldeki elektron K katmanında bulunur.
II. L katmanındaki elektron enerjisi, M katmanındaki
elektronun enerjisinden düşüktür.
III. K katmanındaki elektronu, M katmanına çıkarmak için
AE = EM - Ek kadar dışarıdan enerji almalıdır.
A) 5
IV. M katmanındaki elektron, L katmanına düşerken atom-
dan dışarıya enerji yayımlanır.
V. L ve M katmanlarında bulunan elektronlar, K katma-
nında bulunmak istediğinden emisyon gerçekleşir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
DİK SİSTEM tomun Yapısı 4. MENT BILTRIM Kontrol Edirca verilmiştir. bm Modeline göre 3Li2+ taneciğine ait şematik Buna göre, GELİŞME TEST 4 K L M 1. Temel hâldeki elektron K katmanında bulunur. II. L katmanındaki elektron enerjisi, M katmanındaki elektronun enerjisinden düşüktür. III. K katmanındaki elektronu, M katmanına çıkarmak için AE = EM - Ek kadar dışarıdan enerji almalıdır. A) 5 IV. M katmanındaki elektron, L katmanına düşerken atom- dan dışarıya enerji yayımlanır. V. L ve M katmanlarında bulunan elektronlar, K katma- nında bulunmak istediğinden emisyon gerçekleşir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
ve elektro
işkisi vardır
sının 2 kat
nin 2 kat
C) I ve III
3.
X atomu Xa iyonuna dönüşürken birim_elekt-
rona etkiyen çekim kuvveti artmaktadır.
Xa iyonunun X atomuna göre;
I. Hacmi
II. Elektron
sayısı
III. Çekirdek yükü
IV. Çekirdeğin çekim gücü
V. Nötron sayısı
niceliklerinden kaç tanesi daha küçüktür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
1. C
2. C
3. B
6.
4. E
A) Yalnız
X elemen
arasındak
Buna gör
1. b> a'
II. a= 1-
III. Xa nin
yargıların
A) Yalnız I
5. E
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
ve elektro işkisi vardır sının 2 kat nin 2 kat C) I ve III 3. X atomu Xa iyonuna dönüşürken birim_elekt- rona etkiyen çekim kuvveti artmaktadır. Xa iyonunun X atomuna göre; I. Hacmi II. Elektron sayısı III. Çekirdek yükü IV. Çekirdeğin çekim gücü V. Nötron sayısı niceliklerinden kaç tanesi daha küçüktür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 1. C 2. C 3. B 6. 4. E A) Yalnız X elemen arasındak Buna gör 1. b> a' II. a= 1- III. Xa nin yargıların A) Yalnız I 5. E
PRAK
8.
Aşağıdaki periyodik table kesitinde X, Y, Z ve temere
yerleri gösterilmiştir
Bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
liştir?
A) Y elementinin değerlik elektron sayısı, X elementiri
den 4 fazladır.
B) Qve Z elementlerinin temel hål katman elektron dağla
rındaki elektron bulunduran katman sayıları eşittir.
Q2+
iyonu ile y5+
iyonları aynı soy gaz elektron diziming
sahiptir.
D) X, Y, Z ve Q elementleri baş grup elementi olarak nitelend
rilir.
E) X ve Q elementleri metalik, Y ve Z elementleri ise ameta
özellik gösterir.
Diğer sayfaya ged
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
PRAK 8. Aşağıdaki periyodik table kesitinde X, Y, Z ve temere yerleri gösterilmiştir Bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi liştir? A) Y elementinin değerlik elektron sayısı, X elementiri den 4 fazladır. B) Qve Z elementlerinin temel hål katman elektron dağla rındaki elektron bulunduran katman sayıları eşittir. Q2+ iyonu ile y5+ iyonları aynı soy gaz elektron diziming sahiptir. D) X, Y, Z ve Q elementleri baş grup elementi olarak nitelend rilir. E) X ve Q elementleri metalik, Y ve Z elementleri ise ameta özellik gösterir. Diğer sayfaya ged
Hidrojen atomuna ait bir elektronun çekirdek çevresinde
olasılığının çekirdeğe olan uzaklığa bağlı grafiği şekildeki
bulunma olasılığını gösteren bulut modeli ile, bulunma
gibidir.
A Elektronun bulunma olasılığı
0
K
M N
Çekirdeğe
0,05 0,10 0,15 0,20 uzaklık (nm)
Modern atom teorisine göre, bu elektronla ilgili olarak
verilen,
1. Elektronun L bölgesinde bulunma ihtimali, diğer
bölgelerde bulunma ihtimalinden fazladır.
II. Elektron bulunduğu bölgede, belirli bir yörünge
üzerinde hareket eder.
III. Deneysel olarak elektronun tam olarak nerede
bulunduğu tespit edilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Bivell
D) II ve III
et ve III
E) I, II ve III
A) Ya
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Hidrojen atomuna ait bir elektronun çekirdek çevresinde olasılığının çekirdeğe olan uzaklığa bağlı grafiği şekildeki bulunma olasılığını gösteren bulut modeli ile, bulunma gibidir. A Elektronun bulunma olasılığı 0 K M N Çekirdeğe 0,05 0,10 0,15 0,20 uzaklık (nm) Modern atom teorisine göre, bu elektronla ilgili olarak verilen, 1. Elektronun L bölgesinde bulunma ihtimali, diğer bölgelerde bulunma ihtimalinden fazladır. II. Elektron bulunduğu bölgede, belirli bir yörünge üzerinde hareket eder. III. Deneysel olarak elektronun tam olarak nerede bulunduğu tespit edilebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Bivell D) II ve III et ve III E) I, II ve III A) Ya