Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Soruları

1.
Temel parçacıkların özelliklerini, birbirleri ile etkile-
şimlerini tespit etmek ve buradan yola çıkarak ev-
renin oluşumunu açıklığa kavuşturmak amacı ile ça-
lışmalar yapan fiziğin alt dalı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Atom fiziği
B) Nükleer fizik
B) Katı hål fiziği
D) Yüksek enerji ve plazma fiziği
E) Termodinamik
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
1. Temel parçacıkların özelliklerini, birbirleri ile etkile- şimlerini tespit etmek ve buradan yola çıkarak ev- renin oluşumunu açıklığa kavuşturmak amacı ile ça- lışmalar yapan fiziğin alt dalı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Atom fiziği B) Nükleer fizik B) Katı hål fiziği D) Yüksek enerji ve plazma fiziği E) Termodinamik
e
16. Bir uyanılmış hidrojen atomu Hy işıması yaparken
atomun açısal momentumundaki değişme aşağı-
dakilerden hangisidir?
(h: planck sabiti; : sabit sayı)
h
2πt
A)
h
|R
D)
2h
TU
B)
Shi
E)
5h
2π
C)
3h
2π
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
e 16. Bir uyanılmış hidrojen atomu Hy işıması yaparken atomun açısal momentumundaki değişme aşağı- dakilerden hangisidir? (h: planck sabiti; : sabit sayı) h 2πt A) h |R D) 2h TU B) Shi E) 5h 2π C) 3h 2π
✔ Atomlar; kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönü-
şemez.
ne demek istiyoe?
Günümüzden Dalton Atom Modeline Bakış
dren gibi
...
küçük parçacıklar vardır.
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
✔ Atomlar; kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönü- şemez. ne demek istiyoe? Günümüzden Dalton Atom Modeline Bakış dren gibi ... küçük parçacıklar vardır.
Uyarılmış bir hidrojen atomunda n = 4 enerji sevi-
yesinden n = 3 enerji seviyesine elektron geçişi
sırasında yayınlanan fotonun enerjisi (AE) ve fre-
kansı (v) hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(h = 6,626.10-34 J.s, R = 2,18.10-18 J, H)
A)
B)
C)
D)
E)
AE (joule)
1,05.10-19
2,22.10-19
2,22.10-19
1,05.10-19
4,82.10-19
1,59.1014
4,82.1014
1,59.1014
4,82.1014
2,22.1014
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Uyarılmış bir hidrojen atomunda n = 4 enerji sevi- yesinden n = 3 enerji seviyesine elektron geçişi sırasında yayınlanan fotonun enerjisi (AE) ve fre- kansı (v) hangi seçenekte doğru verilmiştir? (h = 6,626.10-34 J.s, R = 2,18.10-18 J, H) A) B) C) D) E) AE (joule) 1,05.10-19 2,22.10-19 2,22.10-19 1,05.10-19 4,82.10-19 1,59.1014 4,82.1014 1,59.1014 4,82.1014 2,22.1014
B
?
i
L
G
i
S
8.
X, Y ve Z sıvıları ile dolu aynı yükseklikteki ortamlara hava
ortamından bakan gözlemciler kabın dibindeki K, L, M ci-
simlerini K', L' ve M' noktalarında görüyorlar.
284
X
KL
K
G₁
Hava
rak verilmiştir?
A) nx <ny <nz
C) ny < nz< nx
L-
G₂
E) ny = ny = nz
Z
M¹
L
M
Buna göre, bu sıvıların kırıcılık indisleri nx, ny ve nz
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
TG 3
B) n₂ <ny < nx
D) nx < nz <ny
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
B ? i L G i S 8. X, Y ve Z sıvıları ile dolu aynı yükseklikteki ortamlara hava ortamından bakan gözlemciler kabın dibindeki K, L, M ci- simlerini K', L' ve M' noktalarında görüyorlar. 284 X KL K G₁ Hava rak verilmiştir? A) nx <ny <nz C) ny < nz< nx L- G₂ E) ny = ny = nz Z M¹ L M Buna göre, bu sıvıların kırıcılık indisleri nx, ny ve nz arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- TG 3 B) n₂ <ny < nx D) nx < nz <ny
SIRA SENDE
27
Bir iletkenden geçen akımın şiddeti 6,4 A'dır.
Buna göre, bu iletkenin dik kesitinden 1 dakika içinde ge-
çen elektron sayısı nedir? (1e-y = 1,6 x 10-19 C'dir.)
A) 12. 1019
B) 24 1019
●
D) 12.1021
ÇÖZÜM SENDE
E) 24- 2021
C) 24 1020
●
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
SIRA SENDE 27 Bir iletkenden geçen akımın şiddeti 6,4 A'dır. Buna göre, bu iletkenin dik kesitinden 1 dakika içinde ge- çen elektron sayısı nedir? (1e-y = 1,6 x 10-19 C'dir.) A) 12. 1019 B) 24 1019 ● D) 12.1021 ÇÖZÜM SENDE E) 24- 2021 C) 24 1020 ●
3.
2.
Uzay Mekiği
Uzay İstasyonu
Aşağıda Güneş'in yaşam çizgisini gösteren bir görsel verilmiştir.
Güneş'in
yaşam çizgisi Şu an
Doğum 1
2
3
4
Uzay Sondasi
5
Kademeli Isınma
9
Milyar Yıl (yaklaşık)
Verilen görsele göre Güneş için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Küçük kütleli bir yıldızdır.
B) Süpernova patlaması yaşamıştır.
C) Zamanla nötron yıldızına dönüşecektir.
D) Yaklaşık on milyar yıl yaşındadır.
Yapay Uydu
Kırmızı Dev
10
Gezegenimsi Bulutsu
Beyaz Cuce...
12 13
11
Büyüklükler ölçekli değildir
14
Takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar tek bir düzlemdeymiş gibi ve birbirine yakın görünür. Aslında uzayda üç boyutta d
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
3. 2. Uzay Mekiği Uzay İstasyonu Aşağıda Güneş'in yaşam çizgisini gösteren bir görsel verilmiştir. Güneş'in yaşam çizgisi Şu an Doğum 1 2 3 4 Uzay Sondasi 5 Kademeli Isınma 9 Milyar Yıl (yaklaşık) Verilen görsele göre Güneş için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Küçük kütleli bir yıldızdır. B) Süpernova patlaması yaşamıştır. C) Zamanla nötron yıldızına dönüşecektir. D) Yaklaşık on milyar yıl yaşındadır. Yapay Uydu Kırmızı Dev 10 Gezegenimsi Bulutsu Beyaz Cuce... 12 13 11 Büyüklükler ölçekli değildir 14 Takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar tek bir düzlemdeymiş gibi ve birbirine yakın görünür. Aslında uzayda üç boyutta d
12. Enerji diyagramı verilen civa atomu buharına 10
eV enerjili elektronlar gönderiliyor.
E (eV)
10,4
8,84
n = 4
n = 3
6,67
4,86
n = 2
0
n=1
(Temel hâl)
Buna göre, elektronlar atomdan en küçük
hangi kinetik enerjiyle ayrılabilir?
A) 0,28 eV
B) 1,16
6 eV
eV
D) 4,86 eV
E) 5,14 eV
C)/3,33 eV
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
12. Enerji diyagramı verilen civa atomu buharına 10 eV enerjili elektronlar gönderiliyor. E (eV) 10,4 8,84 n = 4 n = 3 6,67 4,86 n = 2 0 n=1 (Temel hâl) Buna göre, elektronlar atomdan en küçük hangi kinetik enerjiyle ayrılabilir? A) 0,28 eV B) 1,16 6 eV eV D) 4,86 eV E) 5,14 eV C)/3,33 eV
B
S
32. J. J. Thomson,
Atom, çapı yaklaşık 10-10 m olan küre şeklindedir.
M
II. Negatif yükler atom içinde atomu nötr yapacak
şekilde gömülüdür.
III. Pozitif yükler atomun her yerine homojen dağıl-
mıştır.
yukarıdakilerden hangisine atom modeli içinde yer
vermiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
B S 32. J. J. Thomson, Atom, çapı yaklaşık 10-10 m olan küre şeklindedir. M II. Negatif yükler atom içinde atomu nötr yapacak şekilde gömülüdür. III. Pozitif yükler atomun her yerine homojen dağıl- mıştır. yukarıdakilerden hangisine atom modeli içinde yer vermiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III
3
13. Parçacık fiziğinde temel parçacıklar ve bu parçacıklar ara-
sındaki etkileşimleri açıklayan modele "Standart Model
denir. Standart modele göre parçacıklar fermiyonlar ve
bozonlar diye iki gruba ayrılır. Fermiyonlar madde par-
çacıkları olurken, bozonlar da bu parçacıklar arasında
meydana gelen etkileşimlere aracılık eden kuvvet parça-
cıklarıdır.
Bozon
Fermiyon
1.
Elektron
Foton
II.
Pozitron
Bozon
III.
Proton
Gluon
Buna göre, hazırlanan bir tabloda numaralandırılmış
örneklendirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Cve II
D) I ve III
E) II ve III
1.
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
3 13. Parçacık fiziğinde temel parçacıklar ve bu parçacıklar ara- sındaki etkileşimleri açıklayan modele "Standart Model denir. Standart modele göre parçacıklar fermiyonlar ve bozonlar diye iki gruba ayrılır. Fermiyonlar madde par- çacıkları olurken, bozonlar da bu parçacıklar arasında meydana gelen etkileşimlere aracılık eden kuvvet parça- cıklarıdır. Bozon Fermiyon 1. Elektron Foton II. Pozitron Bozon III. Proton Gluon Buna göre, hazırlanan bir tabloda numaralandırılmış örneklendirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III Cve II D) I ve III E) II ve III 1.
Pozitron (B+) işıması yapan radyoaktif bir çekirdek
ile ilgili olarak;
ĿL
Proton nötrona dönüşür.
Nükleon sayısı değişmez.
XALL.
D
oranı azalır.
IV. Toplam enerjisi değişir.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
-B) II ve III
C) I ve IV
D) I,II ve IV
E) HI ve IV
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Pozitron (B+) işıması yapan radyoaktif bir çekirdek ile ilgili olarak; ĿL Proton nötrona dönüşür. Nükleon sayısı değişmez. XALL. D oranı azalır. IV. Toplam enerjisi değişir. verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) I ve II -B) II ve III C) I ve IV D) I,II ve IV E) HI ve IV
8. X atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Taban
durumdaki X atomlarının bulunduğu ortama bir elektron
gönderildiğinde, bir atom iyonlaşırken bir atomun da elek-
tronu 1. uyarılma düzeyine çıkabiliyor.
Enerji (eV)
İyonlaşma
5,3
n = 4
4,8
n = 3
3,4
n = 2
Taban durumu
n = 1
0
Buna göre, ortama gönderilen elektronun kinetik enerji-
si en az kaç eV'tur?
A) 6,8 B) 8,2
C) 8,7 D) 10,1 E) 10,6
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
8. X atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Taban durumdaki X atomlarının bulunduğu ortama bir elektron gönderildiğinde, bir atom iyonlaşırken bir atomun da elek- tronu 1. uyarılma düzeyine çıkabiliyor. Enerji (eV) İyonlaşma 5,3 n = 4 4,8 n = 3 3,4 n = 2 Taban durumu n = 1 0 Buna göre, ortama gönderilen elektronun kinetik enerji- si en az kaç eV'tur? A) 6,8 B) 8,2 C) 8,7 D) 10,1 E) 10,6
Testokul
II Evrenin genişle
yargılarından hangileri doğrudur?
I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
D) I ve III
gezgende kizilo raymo
uzaklaşa
farat
bu
kayma hi
yaunda bu
Het
Londen
12. Bir a taneciğindeki yukarı (u) ve aşağı (d) kuarkların
sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Yukarı
Aşağı
kuarkların
kuarkların
sayısı
sayısı
A)
2
2
B)
2
4
C)
2
D)
4
E)
60
6
6
6
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Testokul II Evrenin genişle yargılarından hangileri doğrudur? I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III D) I ve III gezgende kizilo raymo uzaklaşa farat bu kayma hi yaunda bu Het Londen 12. Bir a taneciğindeki yukarı (u) ve aşağı (d) kuarkların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yukarı Aşağı kuarkların kuarkların sayısı sayısı A) 2 2 B) 2 4 C) 2 D) 4 E) 60 6 6 6
10 20 30 40 50 60 70 80 00 100 Proton sayısı
(p)
Buna göre,
1. L bölümü kararlılık kuşağıdır.
II. M bölümondeki elementler karasızdır.
III. K bölümündeki elementler kararlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve Ill
E) II ve II
4. Radyoaktif işımalar için,
1.
a işıması yapan atomun atom numarası 2, kütle numa-
rası 4 azalır.
II. B+ işımasında proton nötrona dönüşür.
III. B işımasında atomun kütle numarası değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) I vell
D) I ve III
C) ve II
E) I, II ve II
AYT FIZIK SORU BANKASI
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
10 20 30 40 50 60 70 80 00 100 Proton sayısı (p) Buna göre, 1. L bölümü kararlılık kuşağıdır. II. M bölümondeki elementler karasızdır. III. K bölümündeki elementler kararlidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve Ill E) II ve II 4. Radyoaktif işımalar için, 1. a işıması yapan atomun atom numarası 2, kütle numa- rası 4 azalır. II. B+ işımasında proton nötrona dönüşür. III. B işımasında atomun kütle numarası değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız C) I vell D) I ve III C) ve II E) I, II ve II AYT FIZIK SORU BANKASI
4. Bir parçacık ve onun karşıt parçacığı için aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektron ve karşıt parçacığı olan pozitron karşılaştı-
ğında birbirini yok ederek gama ışını yayar.
B) Bir parçacık ve onun karşıt parçacığı bir araya gel-
diğinde parçacıkların kütle enerjilerinin toplamına
eşdeğer bir ışıma oluşur. ✓
C) Elektron ve karşıt parçacığı olan pozitron karşılaştı-
ğında birbirini yok etmesine yok olma tepkimesi adı
verilir.
D) Enerjisi, parçacıkların durgun kütle enerjisine eşde-
ğer olan iki foton bir araya geldiğinde parçacık ve
antiparçacık oluşabilir.
E) Bir parçacık ve onun karşıt parçacığı bir araya gel-
diğinde anti madde oluşur.
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
4. Bir parçacık ve onun karşıt parçacığı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron ve karşıt parçacığı olan pozitron karşılaştı- ğında birbirini yok ederek gama ışını yayar. B) Bir parçacık ve onun karşıt parçacığı bir araya gel- diğinde parçacıkların kütle enerjilerinin toplamına eşdeğer bir ışıma oluşur. ✓ C) Elektron ve karşıt parçacığı olan pozitron karşılaştı- ğında birbirini yok etmesine yok olma tepkimesi adı verilir. D) Enerjisi, parçacıkların durgun kütle enerjisine eşde- ğer olan iki foton bir araya geldiğinde parçacık ve antiparçacık oluşabilir. E) Bir parçacık ve onun karşıt parçacığı bir araya gel- diğinde anti madde oluşur.
10. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir.
Uyarılan civa atomları temel hale dönerken frekansları
sırasıyla fx, fy ve f₂ olan sırasıyla X, Y ve Z ışımalarını
yapıyor.
E (ev)
İyonlaşma
10,4
8,84
n= 4
6,67
n= 3
4,86
n= 2
X Y
0
n=1
Z
(Temel hâl)
Buna göre, fx, fy, f₂ arasındaki ilişki nedir?
A) fx < fy < f₂
B) fy <fx < f₂
C) f₂ < fx < fy
D) fx < f₂ < fy
E) f₂ <fx = fy
Fizik
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
10. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Uyarılan civa atomları temel hale dönerken frekansları sırasıyla fx, fy ve f₂ olan sırasıyla X, Y ve Z ışımalarını yapıyor. E (ev) İyonlaşma 10,4 8,84 n= 4 6,67 n= 3 4,86 n= 2 X Y 0 n=1 Z (Temel hâl) Buna göre, fx, fy, f₂ arasındaki ilişki nedir? A) fx < fy < f₂ B) fy <fx < f₂ C) f₂ < fx < fy D) fx < f₂ < fy E) f₂ <fx = fy