Soru:

4. Öğretmen tarih dersinde, "Sevr Antlaşması, Türk milleti açısından hukuken geçersiz bir antlaşmadır." demiştir. Öğretmenin bu

4.
Öğretmen tarih dersinde, "Sevr Antlaşması, Türk milleti
açısından hukuken geçersiz bir antlaşmadır." demiştir.
Öğretmenin bu yargısı antlaşmayla ilgili aşağıdaki
durumlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilerek
desteklenebilir?
A) Ttilaf Devletlerinin baskısı sonucunda imzalanmasıyla
By o günün anayasasına göre parlamento tarafından
onaylanmasının gerekmesiyle
C) Türk miletinin çıkarlarıyla çelişen hükümler
içermesiyle
D) İşbaşındaki Osmanlı Hükûmetinin temsilcilerince
imzalanmasıyla
E) Kapitülasyonların ve azınlık haklarının
genişletilmesiyle

4. Öğretmen tarih dersinde, "Sevr Antlaşması, Türk milleti açısından hukuken geçersiz bir antlaşmadır." demiştir. Öğretmenin bu yargısı antlaşmayla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilerek desteklenebilir? A) Ttilaf Devletlerinin baskısı sonucunda imzalanmasıyla By o günün anayasasına göre parlamento tarafından onaylanmasının gerekmesiyle C) Türk miletinin çıkarlarıyla çelişen hükümler içermesiyle D) İşbaşındaki Osmanlı Hükûmetinin temsilcilerince imzalanmasıyla E) Kapitülasyonların ve azınlık haklarının genişletilmesiyle