Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sevr Antlaşması Soruları

19. San Remo Konferansı sürerken İtilaf Devletle-
rinin Yunanlılara Anadolu'daki işgallerini ge-
nişletme izni vermeleri;
1. Sevr Antlaşması'nın imzalanma sürecini hız-
landırma,
II. ulusal güçlerin direniş gücünü kırma,
III. konferans kararlarını beğenmeyen Türk heye-
tine gözdağı verme
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C).I ve II
E) I, II ve ill
Tarih
Sevr Antlaşması
19. San Remo Konferansı sürerken İtilaf Devletle- rinin Yunanlılara Anadolu'daki işgallerini ge- nişletme izni vermeleri; 1. Sevr Antlaşması'nın imzalanma sürecini hız- landırma, II. ulusal güçlerin direniş gücünü kırma, III. konferans kararlarını beğenmeyen Türk heye- tine gözdağı verme amaçlarından hangilerine yöneliktir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C).I ve II E) I, II ve ill
25. Sevr Antlaşması ile;
• Türk vatanının toprak bütünlüğünü bozmayı, Türk
milletinin bağımsızlığını elinden almayı hedeflemiştir.
Boğazlarının Türk egemenliğinden çıkarılması he-
deflenmiştir.
●
• Osmanlı askerî gücü sınırlandırılmış, Anadolu'da iş-
gallere karşı herhangi bir direnişin çıkması önlenmek
istenmiştir.
• Kapitülasyonlar devam etmiş, Osmanlı Devleti ekonomik
olarak bağımlı hâle getirilmeye çalışılmıştır.
• Osmanlı Devleti, Anadolu'da dar bir bölge ile sınır-
landırılmıştır.
Osmanlı azınlıklarına, yabancı ülke vatandaşlığına
geçme ve böylece kapitülasyonlardan yararlanma
olanağı sunulmuştur.
Sevr Antlaşmasının bu hâliyle aşağıdakilerden hangi-
sine aykırı olduğu savunulamaz?
A) Misak-ı Milli'ye
B) Sömürgeciliğe
C) Wilson ilkelerine
D) Uluslararası eşitlik ilkesine
E) İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmalara
Tarih
Sevr Antlaşması
25. Sevr Antlaşması ile; • Türk vatanının toprak bütünlüğünü bozmayı, Türk milletinin bağımsızlığını elinden almayı hedeflemiştir. Boğazlarının Türk egemenliğinden çıkarılması he- deflenmiştir. ● • Osmanlı askerî gücü sınırlandırılmış, Anadolu'da iş- gallere karşı herhangi bir direnişin çıkması önlenmek istenmiştir. • Kapitülasyonlar devam etmiş, Osmanlı Devleti ekonomik olarak bağımlı hâle getirilmeye çalışılmıştır. • Osmanlı Devleti, Anadolu'da dar bir bölge ile sınır- landırılmıştır. Osmanlı azınlıklarına, yabancı ülke vatandaşlığına geçme ve böylece kapitülasyonlardan yararlanma olanağı sunulmuştur. Sevr Antlaşmasının bu hâliyle aşağıdakilerden hangi- sine aykırı olduğu savunulamaz? A) Misak-ı Milli'ye B) Sömürgeciliğe C) Wilson ilkelerine D) Uluslararası eşitlik ilkesine E) İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmalara
SOSYAL BİLİMLER
5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle
bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu deniz-
de bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık."
demiştir.
A
Kemal
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mustafa
Atatürk'ün kullanmış olduğu bu ifade ile ilgili olduğu savu-
nulabilir?
A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması
(B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
C) Erkân-i Harbiye Vekâletinin kaldırılması
D) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na katılması
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
8. Aşağıdaki Asya
rak koyu renkle
is
Tarih
Sevr Antlaşması
SOSYAL BİLİMLER 5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu deniz- de bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık." demiştir. A Kemal Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mustafa Atatürk'ün kullanmış olduğu bu ifade ile ilgili olduğu savu- nulabilir? A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması (B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi C) Erkân-i Harbiye Vekâletinin kaldırılması D) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na katılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 8. Aşağıdaki Asya rak koyu renkle is
enimsenmiştir.
et etme yetkisi verilmiştir.
8.
TBMM 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında aldı-
ğı bir kararla Sevr Antlaşması'nı imzalayanları ve
onaylayanları vatan haini ilan etmiştir.
TBMM'nin böyle bir karar alması aşağıdakiler-
den hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğinin
B) Bağımsızlık yolunda mücadelenin sürdürüle-
ceğinin
C) Bazı milletvekillerinin İstanbul Hükûmetini des-
teklediğinin
D) Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz oldu
ğunun
9. İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri; işgallerin ge-
çici olduğuna holife
Tarih
Sevr Antlaşması
enimsenmiştir. et etme yetkisi verilmiştir. 8. TBMM 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında aldı- ğı bir kararla Sevr Antlaşması'nı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir. TBMM'nin böyle bir karar alması aşağıdakiler- den hangisinin göstergesidir? A) Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğinin B) Bağımsızlık yolunda mücadelenin sürdürüle- ceğinin C) Bazı milletvekillerinin İstanbul Hükûmetini des- teklediğinin D) Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz oldu ğunun 9. İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri; işgallerin ge- çici olduğuna holife
7.
AYT/TARIH
Devletler
Antlaşmalar
✓
1.
Almanya
Versay Antlaşması
II. = Avusturya
Sen Jermen Antlaşması
III. Macaristan
Tiriyanon Antlaşmas
Jövyi
IV. Bulgaristan
Sya Antlaşması
Sevr Antlaşması √
V. Osmanlı
Tabloda I. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf devletlerinin
İttifak Grubu'nda yer alan ülkelerle yaptıkları antlaşma-
lardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
DIV
E) V
9. C
at
Ş
n
A
Tarih
Sevr Antlaşması
7. AYT/TARIH Devletler Antlaşmalar ✓ 1. Almanya Versay Antlaşması II. = Avusturya Sen Jermen Antlaşması III. Macaristan Tiriyanon Antlaşmas Jövyi IV. Bulgaristan Sya Antlaşması Sevr Antlaşması √ V. Osmanlı Tabloda I. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf devletlerinin İttifak Grubu'nda yer alan ülkelerle yaptıkları antlaşma- lardan hangisi yanlış olarak verilmiştir? A) I B) II C) III DIV E) V 9. C at Ş n A
İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin katıldığı San Remo
Konferansı'nda (18-26 Nisan 1920) barış antlaşmasının tas-
lağı görüşüldü. Konferansta belirlenen barış antlaşmasının
şartlarını bildirmek için Paris'e bir Türk heyetinin gelmesi talep
edildi. Tevfik Paşa başkanlığında Paris'e giden Türk heyeti,
11 Mayıs 1920'de kendilerine sunulan barış şartlarını "Antlaş-
ma şartlarının bağımsız bir devlet anlayışıyla bağdaştırılması
mümkün değildir." diyerek antlaşmaya yanaşmadı.
www.
Tevfik Paşa'nın "Antlaşma şartlarının bağımsız bir devlet an-
layışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." şeklinde ifade et-
tiği duruma Sevr Antlaşması'nın,
ade et-P
yayı
M
1. İstanbul, başkent olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti
barış şartlarına uymazsa İstanbul Türklerden alınacaktır.
II. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktır.
III. Adli ve mali kapitülasyonlar en ağır şekilde tüm müttefik
devletlere açık olacaktır.
maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Sevr Antlaşması
İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin katıldığı San Remo Konferansı'nda (18-26 Nisan 1920) barış antlaşmasının tas- lağı görüşüldü. Konferansta belirlenen barış antlaşmasının şartlarını bildirmek için Paris'e bir Türk heyetinin gelmesi talep edildi. Tevfik Paşa başkanlığında Paris'e giden Türk heyeti, 11 Mayıs 1920'de kendilerine sunulan barış şartlarını "Antlaş- ma şartlarının bağımsız bir devlet anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." diyerek antlaşmaya yanaşmadı. www. Tevfik Paşa'nın "Antlaşma şartlarının bağımsız bir devlet an- layışıyla bağdaştırılması mümkün değildir." şeklinde ifade et- tiği duruma Sevr Antlaşması'nın, ade et-P yayı M 1. İstanbul, başkent olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti barış şartlarına uymazsa İstanbul Türklerden alınacaktır. II. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktır. III. Adli ve mali kapitülasyonlar en ağır şekilde tüm müttefik devletlere açık olacaktır. maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
TÜRK DİLİ VE EDEBIYATI
SOSYAL BİLİMLER-1
Inkilabı öncesinde endüstriyel üre
nde "Milletlerin Zenginliği" adlı ese-
sisteminin yeni üretim yapılarını
yüzden loncaların kapanmasını
ağıdakilerden hangisidir?
B) Thomas More
D) Machiavelli
Jacques Rousseau
inin olgunlaşmasında
Imiştir.
Mehmet Emin
Yurdakuf
AYT DENEME SINAVI
Haritada Sevr Antlaşması ile Anadolu topraklarındaki
yeni siyasi sınırlar verilmiştir.
33
Bu harita ve açıklamalar dikkate alındığında Anadolu
topraklarıyla ilgili,
1. Türk devleti İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgelerinden
ibaret küçük bir devlete dönüştürülmüştür.
II. Misak-ı Milli Kararları doğrultusunda sınırlar belir-
lenmiştir.
III. Siyasi birlik tamamen bozulmuştur.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
35.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BILIMLER-1
Agagida karbon döngüsüne ait görsel venimiştir
Atmosfer
nepras
Görsele göre aşağıdakilerden ha
A) Volkanizma ile atmosfere kad
B) Okyanuslar ile atmosfer ara
gerçekleşir.
C) Canlıların ayrışması ile a
D) Fosil yakıt oluşumu ile
E) Orman yangınları ile
Tarih
Sevr Antlaşması
TÜRK DİLİ VE EDEBIYATI SOSYAL BİLİMLER-1 Inkilabı öncesinde endüstriyel üre nde "Milletlerin Zenginliği" adlı ese- sisteminin yeni üretim yapılarını yüzden loncaların kapanmasını ağıdakilerden hangisidir? B) Thomas More D) Machiavelli Jacques Rousseau inin olgunlaşmasında Imiştir. Mehmet Emin Yurdakuf AYT DENEME SINAVI Haritada Sevr Antlaşması ile Anadolu topraklarındaki yeni siyasi sınırlar verilmiştir. 33 Bu harita ve açıklamalar dikkate alındığında Anadolu topraklarıyla ilgili, 1. Türk devleti İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgelerinden ibaret küçük bir devlete dönüştürülmüştür. II. Misak-ı Milli Kararları doğrultusunda sınırlar belir- lenmiştir. III. Siyasi birlik tamamen bozulmuştur. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 35. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BILIMLER-1 Agagida karbon döngüsüne ait görsel venimiştir Atmosfer nepras Görsele göre aşağıdakilerden ha A) Volkanizma ile atmosfere kad B) Okyanuslar ile atmosfer ara gerçekleşir. C) Canlıların ayrışması ile a D) Fosil yakıt oluşumu ile E) Orman yangınları ile
julle alallal III Peele (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
4. I. “Türk'ün imha planı"
II. “Yüzyılın hesabını gördük."
Bu sözler aşağıdaki hangi antlaşmalar için kullanıl-
mıştır?
11
A) Uşi
B) Sevr
C) Sevr
D) Mondros
E) Mondros
İstanbul
Mudanya
Lozan
Sevr
Lozan
i Genel Müdürlüğü
TILLIE
Tarih
Sevr Antlaşması
julle alallal III Peele (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 4. I. “Türk'ün imha planı" II. “Yüzyılın hesabını gördük." Bu sözler aşağıdaki hangi antlaşmalar için kullanıl- mıştır? 11 A) Uşi B) Sevr C) Sevr D) Mondros E) Mondros İstanbul Mudanya Lozan Sevr Lozan i Genel Müdürlüğü TILLIE
4.
Öğretmen tarih dersinde, "Sevr Antlaşması, Türk milleti
açısından hukuken geçersiz bir antlaşmadır." demiştir.
Öğretmenin bu yargısı antlaşmayla ilgili aşağıdaki
durumlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilerek
desteklenebilir?
A) Ttilaf Devletlerinin baskısı sonucunda imzalanmasıyla
By o günün anayasasına göre parlamento tarafından
onaylanmasının gerekmesiyle
C) Türk miletinin çıkarlarıyla çelişen hükümler
içermesiyle
D) İşbaşındaki Osmanlı Hükûmetinin temsilcilerince
imzalanmasıyla
E) Kapitülasyonların ve azınlık haklarının
genişletilmesiyle
Tarih
Sevr Antlaşması
4. Öğretmen tarih dersinde, "Sevr Antlaşması, Türk milleti açısından hukuken geçersiz bir antlaşmadır." demiştir. Öğretmenin bu yargısı antlaşmayla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilerek desteklenebilir? A) Ttilaf Devletlerinin baskısı sonucunda imzalanmasıyla By o günün anayasasına göre parlamento tarafından onaylanmasının gerekmesiyle C) Türk miletinin çıkarlarıyla çelişen hükümler içermesiyle D) İşbaşındaki Osmanlı Hükûmetinin temsilcilerince imzalanmasıyla E) Kapitülasyonların ve azınlık haklarının genişletilmesiyle
bolam
4. I. Dünya Savaşı sürecinde padişah Mehmet Reşat hali-
fe unvanıyla bir cihat fermanı yayımlamış ancak bazı
Arap aşiretler cihat çağrısına destek vermemekle birlik-
te bağımsız Arap Devleti kurmak amacıyla birtakım
ayaklanmalar çıkararak Osmanlı ordusuna karşı müca-
dele etmiştir.
Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ümmetçilik fikrinin anlamını yitirdiği
B) Halifelik makamının nüfuzunun azaldığı
e İslam dünyasında bölünmelerin yaşandığı
D)) Milliyetçilik düşüncesinin Araplar üzerinde etkili ol-
duğu
E) Müslüman Arapların tek çatı altında birleştiği
Tarih
Sevr Antlaşması
bolam 4. I. Dünya Savaşı sürecinde padişah Mehmet Reşat hali- fe unvanıyla bir cihat fermanı yayımlamış ancak bazı Arap aşiretler cihat çağrısına destek vermemekle birlik- te bağımsız Arap Devleti kurmak amacıyla birtakım ayaklanmalar çıkararak Osmanlı ordusuna karşı müca- dele etmiştir. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ümmetçilik fikrinin anlamını yitirdiği B) Halifelik makamının nüfuzunun azaldığı e İslam dünyasında bölünmelerin yaşandığı D)) Milliyetçilik düşüncesinin Araplar üzerinde etkili ol- duğu E) Müslüman Arapların tek çatı altında birleştiği
CAL
me'ye
si re-
varıp
aşa-
Mustafa Kemal "Siyasi, adli, ekonomik ve mali ba-
ğımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama
hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olan
bu antlaşma bizce mevcut değildir." sözleriyle bu ant-
laşmanın kabul edilemez bir antlaşma olduğunu be-
lirtmiştir.
Mustafa Kemal'in bahsettiği antlaşma aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Sevr Barış Antlaşması
e Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Lozan Barış Antlaşması
ET Montrö Boğazlar Sözleşmesi
oldu-
Tarih
Sevr Antlaşması
CAL me'ye si re- varıp aşa- Mustafa Kemal "Siyasi, adli, ekonomik ve mali ba- ğımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olan bu antlaşma bizce mevcut değildir." sözleriyle bu ant- laşmanın kabul edilemez bir antlaşma olduğunu be- lirtmiştir. Mustafa Kemal'in bahsettiği antlaşma aşağıdaki- lerden hangisidir? A Mondros Ateşkes Antlaşması B) Sevr Barış Antlaşması e Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Lozan Barış Antlaşması ET Montrö Boğazlar Sözleşmesi oldu-
MO
4. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden
hangisi Osmanlı Devleti'nin bir sömürü ülkesi hâli-
ne getirileceğinin göstergesidir?
A) Ordunun ağır silahlarının alınacak olması
B) Doğu Trakya ve Batı Anadolu'nun Yunanlılara bi-
rakılması
C) Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemesi
D) Osmanlı maliyesini İngiliz, Fransız, İtalyan ve Türk-
lerden oluşan bir komisyonun yürütecek olması
E) Boğazların yönetiminden Boğazlar Komisyonu-
nun yetkili olması
Tarih
Sevr Antlaşması
MO 4. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin bir sömürü ülkesi hâli- ne getirileceğinin göstergesidir? A) Ordunun ağır silahlarının alınacak olması B) Doğu Trakya ve Batı Anadolu'nun Yunanlılara bi- rakılması C) Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemesi D) Osmanlı maliyesini İngiliz, Fransız, İtalyan ve Türk- lerden oluşan bir komisyonun yürütecek olması E) Boğazların yönetiminden Boğazlar Komisyonu- nun yetkili olması
5.
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateş-
kes Antlaşması'nın maddeleri ve bu maddeler ara-
sinda da özellikle yedincisi, beyni yakan ateşten
bir zehirdi. Yalnız bu madde, vatanın geri kalan
kısmını düşmanlann işgal ve istilasına hazır bu-
lundurmaya yeterdi.
Nutuk
Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. maddeyi zehir olarak ta-
Turnlaması;
Anadolu'nun işgaline dayanak oluşturması,
II.) Ermeni Devleti'ne zemin hazırlaması,
III. boğazlan İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakması
durumlarından hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız II
B) Ive 11
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve My
Tarih
Sevr Antlaşması
5. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateş- kes Antlaşması'nın maddeleri ve bu maddeler ara- sinda da özellikle yedincisi, beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde, vatanın geri kalan kısmını düşmanlann işgal ve istilasına hazır bu- lundurmaya yeterdi. Nutuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. maddeyi zehir olarak ta- Turnlaması; Anadolu'nun işgaline dayanak oluşturması, II.) Ermeni Devleti'ne zemin hazırlaması, III. boğazlan İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakması durumlarından hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız II B) Ive 11 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve My
9. Aşağıdaki haritada 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması'na göre topraklarımızın
paylaşımı gösterilmiştir.
KARADENİZ
SOVYET RUSYA
BULGARISTAN
Kastamonu
GANIS
MARMARA
DENIZI
Trabzon
• Bolu
Erzurum
Balıkesir
• Eskişehir
Ankara
Sivas
• Kütahya
IRAN
Izmir
Kayseri
Diyarbakir
. Aydın
• Konya
EGE DENİZİ
Antep
Mardin
Urfa
Antalya
Musu
Tünde
ABD
Fransa
Hatay
IRAK
Hatay SURİYE
AKDENİZ
Halep
NK
Yunanistan
Ermenistan
Ingre
Haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Topraklarımız büyük ölçüde işgal edilmiştir.
B) İngilizler Anadolu topraklarına girmemiştir. +
Ostanbul konusunda tam bir paylaşım söz konusu değildir.
D) Ankara hiç işgale uğramamıştır.
Tarih
Sevr Antlaşması
9. Aşağıdaki haritada 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması'na göre topraklarımızın paylaşımı gösterilmiştir. KARADENİZ SOVYET RUSYA BULGARISTAN Kastamonu GANIS MARMARA DENIZI Trabzon • Bolu Erzurum Balıkesir • Eskişehir Ankara Sivas • Kütahya IRAN Izmir Kayseri Diyarbakir . Aydın • Konya EGE DENİZİ Antep Mardin Urfa Antalya Musu Tünde ABD Fransa Hatay IRAK Hatay SURİYE AKDENİZ Halep NK Yunanistan Ermenistan Ingre Haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Topraklarımız büyük ölçüde işgal edilmiştir. B) İngilizler Anadolu topraklarına girmemiştir. + Ostanbul konusunda tam bir paylaşım söz konusu değildir. D) Ankara hiç işgale uğramamıştır.
D) I ve III
E) II ve III
C
6.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde
Misakımilli Kararlarının onaylanması üze-
rine, İtilaf Devletlerinin baskılarıyla istifaya
zorlanan Osmanlı sadrazamı aşağıdakiler-
den hangisidir?
C*
A) Ali Riza Paşa
B) Ahmet İzzet Paşa
A
C) Salih Paşa
D) Tevfik Paşa
E) Damat Ferit Paşa
17 -
Tarih
Sevr Antlaşması
D) I ve III E) II ve III C 6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misakımilli Kararlarının onaylanması üze- rine, İtilaf Devletlerinin baskılarıyla istifaya zorlanan Osmanlı sadrazamı aşağıdakiler- den hangisidir? C* A) Ali Riza Paşa B) Ahmet İzzet Paşa A C) Salih Paşa D) Tevfik Paşa E) Damat Ferit Paşa 17 -
2.
4.
10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'na
Büyük Millet Meclisi'nin ve Mustafa Kemal'in tepki-
si çok sert oldu. 19 Ağustos 1920'de toplanan Mec-
lis, aldığı kararla bu antlaşmayı onaylayanları ve
imzalayanları vatan haini ilan etti. Mustafa Kemal
bu antlaşmayı "Türk milleti için uğursuz bir idam
kararnamesi" olarak nitelendirdi.
Bu durumun sonucu olarak Sevr Antlaşması
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde
etkili olmuştur?
A) Türk milletinin istiklalini koruma yönündeki gay-
retini artırması
B) Manda ve himayenin benimsenmesi
C) Kuvay-ı millîye birliklerinin dağıtılması
D) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin ve-
rilmesi
E) Batı Cephesi'nin kurulması
Tarih
Sevr Antlaşması
2. 4. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'na Büyük Millet Meclisi'nin ve Mustafa Kemal'in tepki- si çok sert oldu. 19 Ağustos 1920'de toplanan Mec- lis, aldığı kararla bu antlaşmayı onaylayanları ve imzalayanları vatan haini ilan etti. Mustafa Kemal bu antlaşmayı "Türk milleti için uğursuz bir idam kararnamesi" olarak nitelendirdi. Bu durumun sonucu olarak Sevr Antlaşması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur? A) Türk milletinin istiklalini koruma yönündeki gay- retini artırması B) Manda ve himayenin benimsenmesi C) Kuvay-ı millîye birliklerinin dağıtılması D) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin ve- rilmesi E) Batı Cephesi'nin kurulması