Soru:

4. Osmanlı Devleti'nde; 1560 civannda yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100 b

4.
Osmanlı Devleti'nde; 1560 civannda yaklaşık
40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar
ulufe verilirken 1620 civarında 100 bin kapiku-
luna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir.
Bu bilgiyle Osmanlı Devleti'nde,
Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır.
(1) Hazine giderleri artmıştır.
III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
.
A) Yalnız!
D) II ve III
2019 / AYT

4. Osmanlı Devleti'nde; 1560 civannda yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100 bin kapiku- luna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir. Bu bilgiyle Osmanlı Devleti'nde, Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır. (1) Hazine giderleri artmıştır. III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III . A) Yalnız! D) II ve III 2019 / AYT