Soru:

4. Osmanlı Devleti'nin XIX.yüzyılda ekonomik bağımsız- lığını büyük ölçüde yitirdiğine; 1. Düyûn-i Umumiye İdaresi'nin kurulması

4. Osmanlı Devleti'nin XIX.yüzyılda ekonomik bağımsız-
lığını büyük ölçüde yitirdiğine;
1. Düyûn-i Umumiye İdaresi'nin kurulması,
II. Balta Limanı Ticari Antlaşması'nın imzalanması,
III. Esham yoluyla iç borçlanma yoluna gidilmesi
durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak gös-
terilebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) Il ve III E) I, II ve III

4. Osmanlı Devleti'nin XIX.yüzyılda ekonomik bağımsız- lığını büyük ölçüde yitirdiğine; 1. Düyûn-i Umumiye İdaresi'nin kurulması, II. Balta Limanı Ticari Antlaşması'nın imzalanması, III. Esham yoluyla iç borçlanma yoluna gidilmesi durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak gös- terilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) Il ve III E) I, II ve III