Soru:

4. S A A M A 2. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah Dönemi'nde kuru- lan rasathanede ünlü bilim insanı ve şair Ömer Hayyam çalışma

4.
S
A
A
M
A
2. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah Dönemi'nde kuru-
lan rasathanede ünlü bilim insanı ve şair Ömer Hayyam
çalışmalar yapmış, bu çalışmalar sonucunda Celalî takvimi
oluşturulmuştur. Celalî takvimi, bugün kullandığımız miladi
takvimden daha dakiktir. Miladi takvim, her 3300 yılda bir
gün hata yaptığı hâlde, Celalî takvimi 5000 yılda bir günlük
hata yapmaktadır.
Bu bilgiler Türk-İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisini desteklemektedir?
At Avrupa'daki bilimsel gelişmeler takip edilmiştir.
B) Nakli bilimlerde çalışmalar yapılmıştır.
C) Takvimlerin yapılmasına Türkler öncülük etmiştir.
D) Halifeler bilimsel çalışmaları teşvik etmişlerdir.
E) Astronomi alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

4. S A A M A 2. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah Dönemi'nde kuru- lan rasathanede ünlü bilim insanı ve şair Ömer Hayyam çalışmalar yapmış, bu çalışmalar sonucunda Celalî takvimi oluşturulmuştur. Celalî takvimi, bugün kullandığımız miladi takvimden daha dakiktir. Miladi takvim, her 3300 yılda bir gün hata yaptığı hâlde, Celalî takvimi 5000 yılda bir günlük hata yapmaktadır. Bu bilgiler Türk-İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? At Avrupa'daki bilimsel gelişmeler takip edilmiştir. B) Nakli bilimlerde çalışmalar yapılmıştır. C) Takvimlerin yapılmasına Türkler öncülük etmiştir. D) Halifeler bilimsel çalışmaları teşvik etmişlerdir. E) Astronomi alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.