Soru:

4. Türkiye Selçuklu Devleti'nde malı çalınan ya da zarara uğrayan bir tüccarın kayıplarını telafi etmek için devlet sigortası uy

4. Türkiye Selçuklu Devleti'nde malı çalınan ya da zarara
uğrayan bir tüccarın kayıplarını telafi etmek için devlet
sigortası uygulamasına gidilmiştir.
Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki bu uygulama aşağıda-
kilerden hangsinin göstergesidir?
A) Şer'i hukuka ağırlık verildiğinin
B) Merkezi yönetimin güçlü olduğunun
C) Fetih politikasına ağırlık verildiğinin
D) Ticaretin geliştirilmek istendiğinin
E) Yerleşik yaşama geçildiğinin

4. Türkiye Selçuklu Devleti'nde malı çalınan ya da zarara uğrayan bir tüccarın kayıplarını telafi etmek için devlet sigortası uygulamasına gidilmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki bu uygulama aşağıda- kilerden hangsinin göstergesidir? A) Şer'i hukuka ağırlık verildiğinin B) Merkezi yönetimin güçlü olduğunun C) Fetih politikasına ağırlık verildiğinin D) Ticaretin geliştirilmek istendiğinin E) Yerleşik yaşama geçildiğinin