Soru:

4. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Batı'yla yakın ilişkiler geliştirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili

4. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan
sonraki dönemde Batı'yla yakın ilişkiler
geliştirmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu söylenemez?
A) Ekonomik yardımlar
B) Güvenlik arayışı
C) Siyasi stratejiler
D) İtalya'nın yayılmacı politikası
E) Bloklar arası gerginlik

4. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Batı'yla yakın ilişkiler geliştirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Ekonomik yardımlar B) Güvenlik arayışı C) Siyasi stratejiler D) İtalya'nın yayılmacı politikası E) Bloklar arası gerginlik