Soru:

44) Büyük Selçuklu Devleti'nde, eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviye gibi kurumlar yaygın hale getirilmiş, hük

44) Büyük Selçuklu Devleti'nde, eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviye gibi kurumlar yaygın hale getirilmiş,
hükümdarlar ilmin gelişmesi için ülkenin imkanlarını seferber etmiştir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Selçuklu hükümdarları bilimin ve eğitimin gelişmesine önem vermiştir.
B) Eğitim devletin temel politikası haline gelmiştir.
C) Eğitim ve bilimsel faaliyetler belli şehirlerde yapılmıştır.
D) Selçuklu hükümdarları birçok eğitim kurumunun açılmasına öncülük etmiştir.
E) Ülke, bayındır hale getirilmeye çalışılmıştır

44) Büyük Selçuklu Devleti'nde, eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviye gibi kurumlar yaygın hale getirilmiş, hükümdarlar ilmin gelişmesi için ülkenin imkanlarını seferber etmiştir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Selçuklu hükümdarları bilimin ve eğitimin gelişmesine önem vermiştir. B) Eğitim devletin temel politikası haline gelmiştir. C) Eğitim ve bilimsel faaliyetler belli şehirlerde yapılmıştır. D) Selçuklu hükümdarları birçok eğitim kurumunun açılmasına öncülük etmiştir. E) Ülke, bayındır hale getirilmeye çalışılmıştır