Soru:

46 Blaise Clar 37-40 47-50 37-40 PARTE 133-38 36-41 156-62 27-34 51-54 Tire-bleu Deu (bant 43.68 23-28 onul 19-22 herita SUŞU 8

46
Blaise
Clar
37-40
47-50
37-40
PARTE
133-38
36-41
156-62
27-34
51-54
Tire-bleu Deu
(bant 43.68
23-28
onul
19-22
herita
SUŞU
8
4. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Devri'ne ait geliş-
melerden biri değildir?
A) Posta teşkilatının oluşturulması
RAF
B) İstanbul'un alınmaya çalışılması fakaut alioonamaa
C) Arapçanın resmi dil kabul edilmesi
Iması
D) İlk Arap-İslam sikkesinin bastırılması
og
E) Türkler için şehirlerin kurulması
5. Hz. Muhammed, Uhud Savaşı'ndan sonra, Kureyşlilerin
kervanlarına hücumu durdurmuş, Mekke ve Medine ara-
sinda yaşayan kabileleri kendi tarafına çekmeye çalışmış-
tir.
Buna göre Hz. Muhammed'in amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
Arabistan'da siyasi birliği sağlamak
BT
avunma taktiği ile orduyu
oparlamak

46 Blaise Clar 37-40 47-50 37-40 PARTE 133-38 36-41 156-62 27-34 51-54 Tire-bleu Deu (bant 43.68 23-28 onul 19-22 herita SUŞU 8 4. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Devri'ne ait geliş- melerden biri değildir? A) Posta teşkilatının oluşturulması RAF B) İstanbul'un alınmaya çalışılması fakaut alioonamaa C) Arapçanın resmi dil kabul edilmesi Iması D) İlk Arap-İslam sikkesinin bastırılması og E) Türkler için şehirlerin kurulması 5. Hz. Muhammed, Uhud Savaşı'ndan sonra, Kureyşlilerin kervanlarına hücumu durdurmuş, Mekke ve Medine ara- sinda yaşayan kabileleri kendi tarafına çekmeye çalışmış- tir. Buna göre Hz. Muhammed'in amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arabistan'da siyasi birliği sağlamak BT avunma taktiği ile orduyu oparlamak