Soru:

47 ENERJİ DÖNÜŞÜNLERİ VE ÇEVRE BİLÍMI 1 Ozdes iki su bitkisine gönderilen ışıkların uzaklıkları hariç tüm koşulların aynı olduğu

47
ENERJİ DÖNÜŞÜNLERİ VE ÇEVRE BİLÍMI
1 Ozdes iki su bitkisine gönderilen ışıkların uzaklıkları hariç tüm koşulların aynı olduğu düzenekler aşağıdaki gibidir.
1. Düzenek
2. Düzenek
Işık kaynağı
Süreölçer
Süreölçer
Oksijen
gazi
Su
bitkisi
40
dakika
60
dakika
Cetvel
40 cm
60 cm
Bu düzeneklerde belirtilen süreler sonunda eşit miktar oksijen gazı üretildiği tespit edildiğine göre aşağı-
daki durumlardan hangisi, yapılan deneyin amacına uygun bir açıklamadır?
A) Ortamdaki su miktarı artarsa bitkinin fotosentez hızı da artar.
B) Ortamdaki karbondioksit miktarı artarsa bitkinin fotosentez hızı da artar.
C) Bitkiye ulaşan ışığın rengi değişirse bitkinin fotosentez hızı da değişir.
D) Bitkiye ulaşan işığın şiddeti artarsa bitkinin fotosentez hızı da artar.

47 ENERJİ DÖNÜŞÜNLERİ VE ÇEVRE BİLÍMI 1 Ozdes iki su bitkisine gönderilen ışıkların uzaklıkları hariç tüm koşulların aynı olduğu düzenekler aşağıdaki gibidir. 1. Düzenek 2. Düzenek Işık kaynağı Süreölçer Süreölçer Oksijen gazi Su bitkisi 40 dakika 60 dakika Cetvel 40 cm 60 cm Bu düzeneklerde belirtilen süreler sonunda eşit miktar oksijen gazı üretildiği tespit edildiğine göre aşağı- daki durumlardan hangisi, yapılan deneyin amacına uygun bir açıklamadır? A) Ortamdaki su miktarı artarsa bitkinin fotosentez hızı da artar. B) Ortamdaki karbondioksit miktarı artarsa bitkinin fotosentez hızı da artar. C) Bitkiye ulaşan ışığın rengi değişirse bitkinin fotosentez hızı da değişir. D) Bitkiye ulaşan işığın şiddeti artarsa bitkinin fotosentez hızı da artar.