Soru:

5. 1. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yapılan anlaşma ile; Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya'nın tamamını Bulgaris- t

5.
1. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yapılan anlaşma ile;
Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya'nın tamamını Bulgaris-
tan'a bırakarak Midye-Enez hattını sınır olarak kabul etmiştir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı Devleti'nin Trakya'da hiç toprağının kalmadığına X
B) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğüne
C) Bulgaristan'ın, Slav birliğini sağladığına
D) Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarının dış soruna dönüştüğüne
E) Balkanlarda siyasi birliğin sağlandığına
X

5. 1. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yapılan anlaşma ile; Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya'nın tamamını Bulgaris- tan'a bırakarak Midye-Enez hattını sınır olarak kabul etmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı Devleti'nin Trakya'da hiç toprağının kalmadığına X B) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğüne C) Bulgaristan'ın, Slav birliğini sağladığına D) Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarının dış soruna dönüştüğüne E) Balkanlarda siyasi birliğin sağlandığına X