Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Soruları

SOSYAL BİLİML
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı
TYT
1. Aşağıda II. Meşrutiyet Dönemi'nde kurulan siyasi partilerle
ilgili bir tablo verilmiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi'nde Kurulan Siyasi Partiler
İttihat ve Terakki Fırkası
Ahrar Fırkası
Osmanlı Demokrat Fırkası
İttihad-ı Muhammedî Fırkası
Islahat-ı Esasiye noter
Osmaniye Fırkası
Millî Meşrutiyet Fırkası
Osmanlı Sosyalist Fırkası
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
Ahali Fırkası
ebnistasin
Bu tablodaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki
yargılardan hangisine varılamaz?
Açok sesli demokratik bir ortam oluşmuştur.
B) Bu dönemde koalisyon hükûmetleri kurulmuştur.
C) Meşrutiyet ortamı siyasal hayatın gelişmesini
sağlamıştır.
D) Ümmetçi anlayışı benimseyen firkalar bulunmuştur.
E Toplumdaki farklı görüş sahipleri kendilerini ifade
imkânı bulmuştur.
stoor
Dov
3
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
SOSYAL BİLİML 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmı TYT 1. Aşağıda II. Meşrutiyet Dönemi'nde kurulan siyasi partilerle ilgili bir tablo verilmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Kurulan Siyasi Partiler İttihat ve Terakki Fırkası Ahrar Fırkası Osmanlı Demokrat Fırkası İttihad-ı Muhammedî Fırkası Islahat-ı Esasiye noter Osmaniye Fırkası Millî Meşrutiyet Fırkası Osmanlı Sosyalist Fırkası Hürriyet ve İtilaf Fırkası Mutedil Hürriyetperveran Fırkası Ahali Fırkası ebnistasin Bu tablodaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Açok sesli demokratik bir ortam oluşmuştur. B) Bu dönemde koalisyon hükûmetleri kurulmuştur. C) Meşrutiyet ortamı siyasal hayatın gelişmesini sağlamıştır. D) Ümmetçi anlayışı benimseyen firkalar bulunmuştur. E Toplumdaki farklı görüş sahipleri kendilerini ifade imkânı bulmuştur. stoor Dov 3
Damat Ferit'in İngiliz yanlısı bir politika izlemesinin
BMM'nin düzenli orduyu kurma kararı almasının
Türk halkı arasında birlik ve beraberliğin büyük ölçüde
sağlanmış olmasının minin jasmeetinA en
milletinin TBMM'ye destek vermesinin ameT (3)
by
emeyeceğine inanmasının
adamlarının işgallere, askerî mücadele ile son
larında Kuvayımilliye birliklerinin
Osmanlı Hükümeti'nce kabul
etkili olmuştur.
akilerden hangisinin ortam hazırladığı
i Devleti'nin Sevr Barışı'na razı
BÖLÜM 11 Test 07
4. Hilal Öğretmen: Evet. Çünkü TBMM'ye karşı isyanlar artmış,
otoriteyi sağlamada güçlükler baş göstermeye başlamıştı.”
Yukarıdaki bilgilerden hareketle Hilal Öğretmen'in
aşağıdaki sorulardan hangisini cevapladığı savunulabilir?
A) Sevr Antlaşmasına neden karşı çıkılmıştı? mu
sy
B) Büyük Millet Meclisi açılmalı mıydı? nellop
nexuy
C) Hiyanet-i Vataniye Kanuny çıkarılmalı miydi? ships
D) Düzenli ordu kurulmalı myydı?
E) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmalı mıydı?
Dil ve il
203
comlige
(0
(0
sad nii terminal intestinato anos nablibligs MMBT
hopplar piril piril
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
Damat Ferit'in İngiliz yanlısı bir politika izlemesinin BMM'nin düzenli orduyu kurma kararı almasının Türk halkı arasında birlik ve beraberliğin büyük ölçüde sağlanmış olmasının minin jasmeetinA en milletinin TBMM'ye destek vermesinin ameT (3) by emeyeceğine inanmasının adamlarının işgallere, askerî mücadele ile son larında Kuvayımilliye birliklerinin Osmanlı Hükümeti'nce kabul etkili olmuştur. akilerden hangisinin ortam hazırladığı i Devleti'nin Sevr Barışı'na razı BÖLÜM 11 Test 07 4. Hilal Öğretmen: Evet. Çünkü TBMM'ye karşı isyanlar artmış, otoriteyi sağlamada güçlükler baş göstermeye başlamıştı.” Yukarıdaki bilgilerden hareketle Hilal Öğretmen'in aşağıdaki sorulardan hangisini cevapladığı savunulabilir? A) Sevr Antlaşmasına neden karşı çıkılmıştı? mu sy B) Büyük Millet Meclisi açılmalı mıydı? nellop nexuy C) Hiyanet-i Vataniye Kanuny çıkarılmalı miydi? ships D) Düzenli ordu kurulmalı myydı? E) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmalı mıydı? Dil ve il 203 comlige (0 (0 sad nii terminal intestinato anos nablibligs MMBT hopplar piril piril
umeli
IŘI
yeyi
C
9) Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" romanı, Millî
Mücadele Dönemi'nde Türk insanının milli duygularla büyük
bir inanç, fedakârlık ve çalışmayla, içinde bulundukları
olumsuz koşullara ve düşmana aldırmadan, büyük devletler
karşısında kazanmış olduğu destansı zaferin simgesidir.
Buna göre Halide Edip Adıvar'ın, Ateşten Gömlek romanı
ile;
1. Türk milletinin kazanmış olduğu zaferi gelecek kuşaklara
aktarma,
II. Gelecek nesillerde milli kimlik bilinci oluşturma,
III. Yapılacak inkılaplar için uygun ortam hazırlama
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı
söylenebilir?
A) Yalnız III
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
manlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
umeli IŘI yeyi C 9) Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" romanı, Millî Mücadele Dönemi'nde Türk insanının milli duygularla büyük bir inanç, fedakârlık ve çalışmayla, içinde bulundukları olumsuz koşullara ve düşmana aldırmadan, büyük devletler karşısında kazanmış olduğu destansı zaferin simgesidir. Buna göre Halide Edip Adıvar'ın, Ateşten Gömlek romanı ile; 1. Türk milletinin kazanmış olduğu zaferi gelecek kuşaklara aktarma, II. Gelecek nesillerde milli kimlik bilinci oluşturma, III. Yapılacak inkılaplar için uygun ortam hazırlama amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir? A) Yalnız III C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III manlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına
ev-
n-
ali-
132
Bilgi Sorusu
Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi İnkı-
labı sonrası ortaya çıkması beklenemez?
A) Seri üretime geçilmiştir.
B) Maliyetler düşmüştür.
C) Sömürgecilik yarışı hızlanmıştır.
D) Pazar ihtiyacı artmıştır.
E) Sendikacılığın önemi azalmıştır.
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
ev- n- ali- 132 Bilgi Sorusu Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi İnkı- labı sonrası ortaya çıkması beklenemez? A) Seri üretime geçilmiştir. B) Maliyetler düşmüştür. C) Sömürgecilik yarışı hızlanmıştır. D) Pazar ihtiyacı artmıştır. E) Sendikacılığın önemi azalmıştır.
7. I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin topraklarının pay-
laşılması amacıyla imzalanan gizli antlaşmalara katılan devletler
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İngiltere
C) Fransa
E) Rusya
B) İtalya
D) Yunanistan
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
7. I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin topraklarının pay- laşılması amacıyla imzalanan gizli antlaşmalara katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İngiltere C) Fransa E) Rusya B) İtalya D) Yunanistan
E) Bulgaristan'ın siyasi yal
Soru 2
I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devle-
ti'nde,
I. Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi,
II. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi,
III. Ordunun siyasete karışması
sorunlarından hangileri yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Soru 3
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
?
İslam dinini yaymak ve korumak adına is.
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
E) Bulgaristan'ın siyasi yal Soru 2 I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devle- ti'nde, I. Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi, II. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi, III. Ordunun siyasete karışması sorunlarından hangileri yaşanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II Soru 3 D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III ? İslam dinini yaymak ve korumak adına is.
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din
mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
dır.
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. XX. asrin ilk yarısında yaşanan
I. Trablusgarp,
II. Balkan,
III. Birinci Dünya
savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini
zayıflattığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
erleşik
ata geçmiş
D) II ve III
C) I ve II
E), II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için dır. Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. XX. asrin ilk yarısında yaşanan I. Trablusgarp, II. Balkan, III. Birinci Dünya savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini zayıflattığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II erleşik ata geçmiş D) II ve III C) I ve II E), II ve III
BİLİMLER TESTI
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din
mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
dır.
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
20.
3. XX. asrın ilk yarısında yaşanan
1. Trablusgarp,
II. Balkan,
III. Birinci Dünya
savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini
zayıflattığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
D) II ve III
&
osmanliali
C) I ve II
E) I, II ve III
her yönüyle
72
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
BİLİMLER TESTI Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din mak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için dır. esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 20. 3. XX. asrın ilk yarısında yaşanan 1. Trablusgarp, II. Balkan, III. Birinci Dünya savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini zayıflattığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalniz II D) II ve III & osmanliali C) I ve II E) I, II ve III her yönüyle 72
6. Rusların Doğu Akdeniz'e yerleşerek sömürge yolla-
rının güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden endişele-
nen Fransa ve İngiltere gibi devletler,
1. Kutsal Yerler Sorunu,
TT. Mısır Meselesi,
III. Kırım Savaşı
gelişmelerinden hangilerinde Rusya karşıtı politika-
ları dolayısıyla Osmanlı ile yakınlaşmışlardır?
A) Yalnız Iebneb B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
6. Rusların Doğu Akdeniz'e yerleşerek sömürge yolla- rının güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden endişele- nen Fransa ve İngiltere gibi devletler, 1. Kutsal Yerler Sorunu, TT. Mısır Meselesi, III. Kırım Savaşı gelişmelerinden hangilerinde Rusya karşıtı politika- ları dolayısıyla Osmanlı ile yakınlaşmışlardır? A) Yalnız Iebneb B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
1
I
4.
MÖ 2000'den itibaren Eski Yunan'da ve Ege'de
ortaya çıkan ve "polis" adı verilen şehir devletlerinin
merkezinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası,
resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etra
fında yer alırdı.
Şehirlerde görülen bu yapılanma aşağıdakiler-
den hangisi ile ilişkilidir?
A) Şehrin yönetiminde halkın görev almasıyla
B) Dinin toplumsal hayattaki önemiyle
Kolonicilik faaliyetleri yapılmasıyla
D) Ticarete verilen önem ile
E) Köleciliğin yaygın olmasıyla
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
1 I 4. MÖ 2000'den itibaren Eski Yunan'da ve Ege'de ortaya çıkan ve "polis" adı verilen şehir devletlerinin merkezinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etra fında yer alırdı. Şehirlerde görülen bu yapılanma aşağıdakiler- den hangisi ile ilişkilidir? A) Şehrin yönetiminde halkın görev almasıyla B) Dinin toplumsal hayattaki önemiyle Kolonicilik faaliyetleri yapılmasıyla D) Ticarete verilen önem ile E) Köleciliğin yaygın olmasıyla
3.
X
XIX. yüzyılda bazı yöneticilerin gerçekleştirdiği yeniliklerle,
Osmanlı toplum yapısında Türk-Islam anlayışına uygun
olarak yerleşmiş olan görgü kuralları ve mahalli kültür de
ğişmeye başladı. Ancak bu yenilikler Osmanlı üst düzey
insanları arasında yaygınlaşırken halk çoğunlukla gele
neklerine bağlı kaldı.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti'nde XIX. yüz
yılda yapılan yeniliklerin etkileri hakkında aşağıdakı
yorumlardan hangisi söylenemez?
A) Halkın yönetime karşı taleplerinin yeniliklerin yapılma
sında etkisi olmuştur.
B) Toplumda kültür farklılaşmasının ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
C) Yenilik hareketleri devlet adamları tarafından yürütül
müştür.
D) Çoğunlukla halk tarafından benimsenmemiştir.
E) Geleneksel Osmanlı toplum yapısında değişim yaşan-
mıştır.
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
3. X XIX. yüzyılda bazı yöneticilerin gerçekleştirdiği yeniliklerle, Osmanlı toplum yapısında Türk-Islam anlayışına uygun olarak yerleşmiş olan görgü kuralları ve mahalli kültür de ğişmeye başladı. Ancak bu yenilikler Osmanlı üst düzey insanları arasında yaygınlaşırken halk çoğunlukla gele neklerine bağlı kaldı. Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti'nde XIX. yüz yılda yapılan yeniliklerin etkileri hakkında aşağıdakı yorumlardan hangisi söylenemez? A) Halkın yönetime karşı taleplerinin yeniliklerin yapılma sında etkisi olmuştur. B) Toplumda kültür farklılaşmasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. C) Yenilik hareketleri devlet adamları tarafından yürütül müştür. D) Çoğunlukla halk tarafından benimsenmemiştir. E) Geleneksel Osmanlı toplum yapısında değişim yaşan- mıştır.
2.
Haçlı Seferleri'nin Anadolu'da;
siyasi haritanın değişmesi,
ekonomik ve sosyal düzenin bozulması,
yeni Türkmen göçleri alması
AVAORD TRANGRY
durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
U
D) II ve III
www
B) Yalnız II
C) I ve II (9
B
E) I, II ve III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
2. Haçlı Seferleri'nin Anadolu'da; siyasi haritanın değişmesi, ekonomik ve sosyal düzenin bozulması, yeni Türkmen göçleri alması AVAORD TRANGRY durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız I U D) II ve III www B) Yalnız II C) I ve II (9 B E) I, II ve III
sefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16
zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. XX asrin ilk yarısında yaşanan
Trablusgarp.
II. Balkan,
III, Birinci Dünya
savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini
zayıflattığı söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Il ve Ill
e) I ve II
E, II ve III
M
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
sefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. XX asrin ilk yarısında yaşanan Trablusgarp. II. Balkan, III, Birinci Dünya savaşlarından hangilerinin Osmanlıcılık düşüncesini zayıflattığı söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II Il ve Ill e) I ve II E, II ve III M
İstanbul'un 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından işgal edil-
mesi ve ardından Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine Mus-
tafa Kemal, 19 Mart 1920'de vali ve kolordu komutanlarına çağ-
rida bulunarak Ankara'da açılacak meclis için seçim yapılması-
ni istemiştir. Mustafa Kemal ayrıca meclise seçimle gelecek ve-
killerin yanında, Son Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçebi-
len mebusların da Büyük Millet Meclisi'ne katılmasını istemiştir.
Verilen bilgiler doğrultusunda;
1. Yeni kurulacak mecliste demokratik uygulamalara yer veril-
diği,
M. Ankara'da oluşan yeni yönetimin Istanbul Hükûmeti ile uz-
laşma içerisinde hareket ettiği,
III. BMM'nin, Mebusan Meclisi'nin devamı gibi gösterilmek is-
tendiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
P) I ve III
EN, II ve III
CI ve II
4.
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
İstanbul'un 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından işgal edil- mesi ve ardından Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine Mus- tafa Kemal, 19 Mart 1920'de vali ve kolordu komutanlarına çağ- rida bulunarak Ankara'da açılacak meclis için seçim yapılması- ni istemiştir. Mustafa Kemal ayrıca meclise seçimle gelecek ve- killerin yanında, Son Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçebi- len mebusların da Büyük Millet Meclisi'ne katılmasını istemiştir. Verilen bilgiler doğrultusunda; 1. Yeni kurulacak mecliste demokratik uygulamalara yer veril- diği, M. Ankara'da oluşan yeni yönetimin Istanbul Hükûmeti ile uz- laşma içerisinde hareket ettiği, III. BMM'nin, Mebusan Meclisi'nin devamı gibi gösterilmek is- tendiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II P) I ve III EN, II ve III CI ve II 4.
13) I Misak_1 Milliden ikinci tavizin verilmesi
II İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığının
çıkması
III Güney sınırının kesinlik kazanması
Yukarıdakilerden hangileri Sakarya Meydan
Muharebesinin sonuçlarındandır?
a) I
b) II
c) I-II d) I-III
e) I-II-III
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
13) I Misak_1 Milliden ikinci tavizin verilmesi II İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığının çıkması III Güney sınırının kesinlik kazanması Yukarıdakilerden hangileri Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarındandır? a) I b) II c) I-II d) I-III e) I-II-III
10. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan askeri zaferlerin sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır.
Bu duruma örnek olarak aşağıdaki çizelgedeki noktalı alanlardan en az 2 tanesini doldurunuz.
KAZANILAN ZAFERİN ADI
1. İnönü Zaferi
ÇALIŞMA RAGIDI
Sakarya Zaferi
ZAFER SONRASINDA İMZALANAN ANTLAŞMASI
Ankara Antlaşması
. Cumhuriyet kavramını açıklayarak Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 4 tanesini yazınız.
hükümet
ya da devlet başkanının halk tarafından
Secilmesi
Tarih
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
10. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan askeri zaferlerin sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki çizelgedeki noktalı alanlardan en az 2 tanesini doldurunuz. KAZANILAN ZAFERİN ADI 1. İnönü Zaferi ÇALIŞMA RAGIDI Sakarya Zaferi ZAFER SONRASINDA İMZALANAN ANTLAŞMASI Ankara Antlaşması . Cumhuriyet kavramını açıklayarak Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 4 tanesini yazınız. hükümet ya da devlet başkanının halk tarafından Secilmesi