Soru:

5. 3. Ulusal Mücadele Dönemi'nde alınan; Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve karan kurtaracaktır. IL Manda ve himaye kabul edi

5.
3.
Ulusal Mücadele Dönemi'nde alınan;
Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve karan
kurtaracaktır.
IL Manda ve himaye kabul edilemez.
III. Azınlıklara ulusal birlik ve
toplumsal dengelerimizi sarsan ayrıcalıklar, veri.
lemez.
bütünlüğümüzü bozan,
kararları halkçılık, ulusal egemenlik ve bağım-
sızlık ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Halkçılık Ulusal Egemenlik Bağımsızlık
A)
III
II
B)
I
MO
II
II
C)
D)
II
IK
III
1
114
niñor caufava neciniz.

5. 3. Ulusal Mücadele Dönemi'nde alınan; Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve karan kurtaracaktır. IL Manda ve himaye kabul edilemez. III. Azınlıklara ulusal birlik ve toplumsal dengelerimizi sarsan ayrıcalıklar, veri. lemez. bütünlüğümüzü bozan, kararları halkçılık, ulusal egemenlik ve bağım- sızlık ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Halkçılık Ulusal Egemenlik Bağımsızlık A) III II B) I MO II II C) D) II IK III 1 114 niñor caufava neciniz.