Soru:

5. 3. XV. yüzyılın sonunda, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeler “Yeniden doğuş" a

5.
3. XV. yüzyılın sonunda, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel
sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeler “Yeniden doğuş" an-
lamında Rönesans diye isimlendirilmiştir.
Bu isimlendirmede Avrupa'da görülen;
1. Yunan ve Roma dönemine ait unutulmuş el yaz

5. 3. XV. yüzyılın sonunda, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeler “Yeniden doğuş" an- lamında Rönesans diye isimlendirilmiştir. Bu isimlendirmede Avrupa'da görülen; 1. Yunan ve Roma dönemine ait unutulmuş el yazmalarının in- celenmesi, II. Roma, Venedik ve Floransa'da ilk akademilerin ve halk kü- tüphanelerinin açılması, J III. feodal yönetimlerin yaygınlaşması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 43

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap