Soru:

5. 3. XV. yüzyılın sonunda, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeler “Yeniden doğuş" a

5.
3. XV. yüzyılın sonunda, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel
sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeler “Yeniden doğuş" an-
lamında Rönesans diye isimlendirilmiştir.
Bu isimlendirmede Avrupa'da görülen;
1. Yunan ve Roma dönemine ait unutulmuş el yazmalarının in-
celenmesi,
II. Roma, Venedik ve Floransa'da ilk akademilerin ve halk kü-
tüphanelerinin açılması,
J
III. feodal yönetimlerin yaygınlaşması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
43

5. 3. XV. yüzyılın sonunda, Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmeler “Yeniden doğuş" an- lamında Rönesans diye isimlendirilmiştir. Bu isimlendirmede Avrupa'da görülen; 1. Yunan ve Roma dönemine ait unutulmuş el yazmalarının in- celenmesi, II. Roma, Venedik ve Floransa'da ilk akademilerin ve halk kü- tüphanelerinin açılması, J III. feodal yönetimlerin yaygınlaşması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 43