Soru:

5. 4. Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Fransa, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması'nı imzala- yarak Anadolu'dan çekilmiştir.

5.
4.
Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Fransa,
TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması'nı imzala-
yarak Anadolu'dan çekilmiştir.
Fransa'nın bu tutumu ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Fransa Misakımilli'yi tanımıştır.
B) Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.
C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları orta-
ya çıkmıştır.
D) Güney Anadolu'nun işgali sona ermiştir.
E) Osmanlı Hükûmeti yok sayılmıştır.
7

5. 4. Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Fransa, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması'nı imzala- yarak Anadolu'dan çekilmiştir. Fransa'nın bu tutumu ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Fransa Misakımilli'yi tanımıştır. B) Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır. C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları orta- ya çıkmıştır. D) Güney Anadolu'nun işgali sona ermiştir. E) Osmanlı Hükûmeti yok sayılmıştır. 7