Soru:

5. 6. durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebi- lir2 A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Osman

5.
6.
durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebi-
lir2
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslim topluluk-
ların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yö-
netilmesi biçimine millet sistemi denir.
Millet sisteminin aşağıdaki durumlardan hangisi-
ne neden olduğu savunulabilir?
A) Osmanlı toplumunda inanç temelinde sınıfların
oluşması
B) Toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması
C) Azınlıkların yönetime tepki göstermesi
D) Toplumda din ve mezhep değiştirmenin yasak-
lanması
E) Milliyetçilik isyanlarının güçlenmesi
Osmanlı Devleti'nde timar sisteminin;
1.
köylünün toprağı kullanma hakkını miras bıraka-
bilmesi,
II. köylünün üretimi artırabilmesi için dirlik sahibi-
nin önlemler alması,
III. köylünün şikayet hakkının olması
Wilderinden hangilerine sahip olduğu söyle

5. 6. durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebi- lir2 A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslim topluluk- ların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yö- netilmesi biçimine millet sistemi denir. Millet sisteminin aşağıdaki durumlardan hangisi- ne neden olduğu savunulabilir? A) Osmanlı toplumunda inanç temelinde sınıfların oluşması B) Toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması C) Azınlıkların yönetime tepki göstermesi D) Toplumda din ve mezhep değiştirmenin yasak- lanması E) Milliyetçilik isyanlarının güçlenmesi Osmanlı Devleti'nde timar sisteminin; 1. köylünün toprağı kullanma hakkını miras bıraka- bilmesi, II. köylünün üretimi artırabilmesi için dirlik sahibi- nin önlemler alması, III. köylünün şikayet hakkının olması Wilderinden hangilerine sahip olduğu söyle