Soru:

5. Aşağıdaki atasözlerinde yer alan isim tamlamala- rından hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Düğün aşıyla dost ağırlanmaz. B)

5. Aşağıdaki atasözlerinde yer alan isim tamlamala-
rından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.
B) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
C) Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.
D) Abdalın karnı doyunca gözü pabucunda olur.

5. Aşağıdaki atasözlerinde yer alan isim tamlamala- rından hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Düğün aşıyla dost ağırlanmaz. B) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. C) Ahmak misafir ev sahibini ağırlar. D) Abdalın karnı doyunca gözü pabucunda olur.